Effekter af den regionale vækstindsats

De regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som skal bidrage til skabelsen af vækst og udvikling i hele Danmark. Den nye effektmåling viser at vækstforuminitiativerne gør en reel og målbar forskel for væksten i den private sektor.

De regionale vækstfora investerer regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler fra EU i initiativer, der skal skabe vækst i hele Danmark. I alt har 7.227 private virksomheder spredt ud over hele landet deltaget i initiativerne igangsat i perioden 2010-2012. I alt er der i perioden blevet igangsat 146 initiativer, der samlet har kostet ca. 2,4 milliarder kroner at gennemføre. Effektmålingen indikerer, at de regionale investeringer har bidraget til at skabe ca. 4.200 nye private fuldtidsjob og styrket virksomhedernes omsætning med ca. 6,3 milliarder kroner. Dermed har vækstforaenes arbejde haft positiv effekt på den regionale vækstindsats.

 

Læs hele udgivelsen her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.