Et effektivt erhvervsfremmesystem

Danske Regioner foreslår i udspillet "et effektiv erhvervsfremmesystem", at seks principper bliver styrende for indretningen af erhvervsfremmesystemet. Fokus skal være på virksomhedernes efterspørgsel, og det skal gøres lettere for virksomheder at søge og bruge offentlige erhvervsfremmeordninger.

En af nøglerne til fremtidens vækst, velfærd og konkurrencekraft er et effektivt erhvervsfremmesystem, der sætter virksomhedernes behov i centrum. Erhvervsfremmesystemet skal bidrage til at realisere den enkelte virksomheds vækstpotentiale lige dér, hvor virksomheden befinder sig – udviklingsmæssigt, markedsmæssigt, geografisk osv.

Danske Regioner foreslår, at følgende seks principper bliver styrende for, hvordan et effektivt erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes efterspørgsel indrettes fremover:

  • Virksomhederne tilbydes åben og lige adgang
  • Virksomhedsforankring og engagement
  • Det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt
  • Operatører vælges ud fra effekter og kompetencer
  • Strategisk sammenhæng via regionale partnerskaber
  • Den nationale erhvervspolitik skal virke i hele landet

Regionerne arbejder allerede på at implementere principperne i forbindelse med udmøntningen af de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de handlingsplaner, som de regionale vækstfora iværksætter for at udmønte de erhvervs- og vækstrettede dele af strategierne. 

Læs hele udspillet her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
VÆKST

Effekter og resultater

Med hjælp fra de regionale vækstfora har private virksomheder skabt næsten 14.000 nye job i hele Danmark. Effektmålinger viser, at de virksomheder, der har deltaget i regionale indsatser, også har øget deres omsætning med 34 milliarder kroner.