Flere job - gennem alliancer og samarbejde

Det er tid til at tænke i nye alliancer i arbejdsmarkedspolitikken og bygge videre på gode erfaringer, hvis vi skal sikre de rette kvalifikationer til fremtidens arbejdsstyrke. Danske Regioners publikation ”Flere Job - gennem nye alliancer og samarbejde” tegner et billede af udfordringerne og giver spalteplads til de praktiske erfaringer fra regionale indsatser, der virker

Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst. Rundt om i landet er der virksomheder, som har svært ved at finde danske medarbejdere med de rette kvalifikationer til de opgaver, som netop skal skabe vækst og velfærd.

Derfor er der behov for, at de mange aktører, der sammen skal understøtte fremtidens vækst i Danmark, i højere grad bruger hinandens viden, arbejder efter fælles mål og trækker på de gode faringer, som allerede er høstet.

”Flere Job - gennem nye alliancer og samarbejde” tegner et billede af udfordringerne og giver spalteplads til de praktiske erfaringer. Målet er, at de mange gode eksempler fra alle dele af landet kan give inspiration til endnu flere samarbejder, når de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd træder sammen i begyndelsen af 2015.

Læs hele publikationen her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Maya Ryevad Lauritsen
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.