Fokus. Forenkling. Forbedring

Danske Regioner vil bidrage til at skabe et nyt erhvervsfremmesystem, som skal sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

Virksomhederne står i dag over for en række udfordringer i forbindelse med disruptive teknologier og digitalisering i industrien, styrkepositioner i en øget global konkurrence samt mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der er derfor brug for et eftersyn af erhvevsfremmesystemet, så vi også i fremtiden kan udnytte de danske virksomheder, talenter og ressourcer og dermed sikre vækst og beskæftigelse.

I Danske Regioners nye udspil til erhvervsfremmesystemet er der fokus på at løse udfordringerne og bygge videre på styrkerne fra det eksisterende system. Det nye system skal bygge på fem elementer:

  1. Fastsættelse af ambitiøse nationale vækstmål og klar arbejdsdeling mellem det statslige, det regionale og det lokale
  2. Nedsættelse af nye regionale vækstbestyrelser
  3. De regionale væksthuse som én indgang for virksomheder til erhvervsfremme
  4. Øget kvalitet og færre operatører via de regionale vækstbestyrelser
  5. Effektmåling på tværs af programmer og niveauer

Læs hele udspillet her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.