Fra startup-nation til scaleup-nation

Med udgivelsen “Fra startup-nation til scaleup-nation” introducerer Danske Regioner og innovationshuset Mandag Morgen en ny mission for dansk vækstpolitik:

Danmark skal være blandt de bedste nationer for virksomheder at vokse i – og ikke blot en af verdens bedste nationer at starte nye virksomheder op i.

Det er, når virksomheder vokser fra små til mellemstore til store virksomheder, at ny vækst og nye job bliver skabt. Men kun få danske virksomheder kommer ind i højvækstforløb, og derfor er Danmarks potentiale for vækst langt fra indfriet.

Sådan lyder konklusionen i udgivelsen "Fra startup-nation til scaleup-nation”, hvor Danske Regioner og innovationshuset Mandag Morgen sammen sætter fokus på det store scaleup-potentiale i hver af de fem regioner. Rapporten er en opfølgning på publikationen “VækstDanmark 2025” fra 2015, hvor Danske Regioner og Mandag Morgen sammen formulerede den mission, at Danmark skal udvikles fra en startup- til en scaleup-nation.

Rapporten indeholder en ny kortlægning og analyse af det danske scaleup-vækstlag, der består af 1.246 danske virksomheder med særligt potentiale til at vokse sig store. Potentielle scaleup-virksomheder defineres som internationalt konkurrerende virksomheder med mindst 10 ansatte, der i de seneste 3 regnskabsår har haft en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte, omsætning eller bruttofortjeneste på minimum 20 procent.

Samtidig viser rapporten, at der er flere markante forskelle på de fem regioners respektive scaleup-vækstlag, når det gælder virksomhedernes antal, størrelse, alder, branche samt de barrierer for vækst, som de potentielle scaleup-virksomheder oplever.

Du kan læse udgivelsen i sin fulde længde lige her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
Handling

Scale-up Denmark

I kølvandet på kortlægningen af det danske vækstlag af scaleup-virksomheder lancerer de regionale vækstfora nu satsningen Scaleup-Denmark.

Initiativet skal over de næste tre år skal skabe 1.200 nye arbejdspladser og en meromsætning på 2 milliarder kroner ved at træne 355 virksomheder med særligt potentiale i at optimere deres forretning, skalere op og vækste.

Læs mere om initiativet her:

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.