Gå til indhold

Fremtidens Transport

Med udgivelsen "Fremtidens Transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning" vil Danske Regioner sætter fokus på de udfordringer, som banker på den transportpolitiske dør i fremtiden. Men også nye disruptive teknologier og digitale muligheder kan betyde et helt nyt transportlandskab i Danmark.

Det danske transportlandskab står allerede i dag overfor en række udfordringer - og i fremtiden vil der kun komme nye til. Det er udfordringer i forbindelse med stigende trængselsproblemer på vejene, stigende og længere pendling samt den kollektive trafiks konkurrencedygtighed. Men nye teknologier samt udviklingen af digitale samkørsels- og transporttjenester skaber også nye løsninger og muligheder for at sikre den transport og mobilitet, der er afgørende for udvikling og balance i Danmark - i dag og i fremtiden.

I udgivelsen konkluderes det, at nye udfordringer og disruptive teknologier vil være med til at ændre det danske transportlandskabet fundamentalt, men da vi endnu ikke ved hvordan, stiller det store krav til fleksibiliteten af transportplanlægningen. Derfor er der brug for en sammenhængende transportplanlægning - dette omfatter både en statslig transportplan og regionale mobilitetsstrategier. Mobilitetsstrategierne vil tage udgangspunkt i fire principper:

  1. Påvirkning af behovet for trafik og valget af transportmiddel
  2. Effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur
  3. Forbedring af de eksisterende infrastrukturforbedringer
  4. Nyanlæg

Allerede i dag arbejder regionerne for at understøtte mobilitet og pendling, blandt andet gennem udbyggelsen af kollektive bus- og lokalbanetrafik samt supercykelstier. Men fremover vil hver region udarbejde en egentlig mobilitetsstrategi i tilknytning til den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

 

Læs hele rapporten her. PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.