National klyngestrategi 2.0

De 45 danske klynger og netværk spiller en vigtig rolle som driver for vækst og innovation i virksomheder i hele landet. I Klyngestrategi 2.0 sætter regeringen, regionerne og de andre parter i Klyngeforum nye mål og ambitioner for den danske klyngeindsats.

Regeringen og regionerne har en fælles ambition om at styrke væksten og den videnbaserede udvikling i hele Danmark. Her er det afgørende, at vi bygger videre på og udnytter de styrkepositioner og udviklingspotentialer, der findes over hele landet.

Derfor har regeringen og regionerne i samarbejde med de øvrige parter i Klyngeforum udarbejdet en opdateret national klyngestrategi for perioden 2016-18 - en version 2.0. 

I strategien sættes nye mål og ambitioner for den samlede danske klyngeindsats. Det handler om, hvordan vi i fællesskab kan skabe gode rammer for innovation, videndeling og vækst i klynger og netværk.

Læs hele klyngestrategien her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.