Ren jord og rent vand til alle - også fremover

Alt tyder alt på, at vi også i fremtiden vil kunne bruge naturligt rent grundvand i vores vandforsyning. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Det forudsætter dog, at den nuværende indsats fastholdes.

Regionerne har nu identificeret det store flertal af det antal forurenede grunde der findes - og det er mange: over 36.000 viser nye tal. Der er dog styr på de fleste. Således er antallet af boliggrunde der afventer oprensning af hensyn til sundhed ved udgangen af 2017 er nedbragt til 444. Antallet af grunde der afventer oprensning af hensyn til grundvandet er 158. I 2017 brugte regionerne 434 millioner kroner på at sikre boliggrunde og grundvandet mod forurening. 162 millioner kubikmeter grundvand er omfattet af indsatsen mod forurening. Det svarer til, at næsten halvdelen af den samlede danske drikkevandsindvinding er afhængig af, at regionerne lykkes med deres indsats med at beskytte ressourcen. 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

CAN.png