Ren jord og rent vand til alle - også fremover

Alt tyder alt på, at vi også i fremtiden vil kunne bruge naturligt rent grundvand i vores vandforsyning. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Det forudsætter dog, at den nuværende indsats fastholdes.

Regionerne har nu identificeret det store flertal af det antal forurenede grunde der findes - og det er mange: over 35,000 viser nye tal. Der er dog styr på de fleste, således er antallet af boliggrunde der afventer indsats ved udgangen af 2016 nedbragt til 1.609. Tallet for grunde der afventer indsats over grundvand er noget højere - nemlig 4.582. I 2016 brugte regionerne 425 millioner kroner på at sikre boliggrunde og grundvandet mod forurening. 190 millioner m3 grundvand er omfattet af indsatsen mod forurening. Det svarer til, at næsten halvdelen af den samlede danske drikkevandsindvinding er afhængig af, at regionerne lykkes med deres indsats med at beskytte ressourcen. 

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

CAN.png