Gå til indhold

Sammenhæng i den kollektive transport - Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane

Nye hurtige tog på tværs af landet øger behovet for kollektiv transport til og fra de store stationer. Ny rapport udarbejdet af blandt andre Transportministeriet og Danske Regioner fremhæver de gode eksempler og ser et potentiale for udbredelse

Hvis man skaber øget sammenhæng i den kollektive transport, vil det give flere passagerer i både busser og tog. Det viser en ny rapport udarbejdet af blandt andre Transportministeriet og Danske Regioner, der samler de bedste eksempler på, hvordan man kan optimere den kollektive trafik til gavn for passagererne.

Rapporten peger på, at man med den nye timemodel og superlyntog vil møde øget efterspørgsel på kollektiv trafik til og fra de nye trafikknudepunkter tværs over Danmark. I dag tager hver tredje togpassager en bus til eller fra toget, og bedre sammenhæng i den kollektive trafik er en af de forbedringer, passagererne i den kollektive transport efterspørger. 

Rapporten analyserer derfor en række succesfulde tiltag til forbedring af tilbringertrafikken og ser på potentialet for at udbrede de gode eksempler andre steder i landet. Blandt de fremhævede tiltag er A- og R/X-busser, der begge har øget passagertallet ved busruter, hvor bussen oftere kører på mere direkte linjer enten i byerne eller mellem de større byer.

Øget busfremkommelighed er et vigtigt tiltag for at øge passagertallet og især passagertilfredsheden. Et fremkommelighedsprojekt i Aarhus har vist, at 50 procent af passagererne oplevede forbedrede forhold, mens 25 procent af passagerne oplevede, at de nu kunne tage en senere bus og alligevel nå frem til tiden.  

Rapporten har desuden set på potentialet ved mobilitetsløsninger i erhvervsområder, hurtigere og hyppigere tog på lokalbanerne, samt bedre adgang mellem stationer og busterminaler.

Læs hele rapporten her.

 

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.