VækstDanmark 2025

Udgivelsen "VækstDanmark 2025" fra Danske Regioner og Mandag Morgen udfordrer vækstdebatten. Det handler om at udnytte de særlige regionale potentialer, der udvikles overalt i Danmark, og dyrke potentielle højvækstvirksomheder.

På tre år har regionale vækstinitiativer skabt 8.300 nye job og en meromsætning på 16 milliarder kroner. Hvert femte nye job er skabt i danske yderområder. Den regionale vækstindsats rummer med andre ord et stort potentiale for at øge den økonomiske vækst - og dermed fundamentet for velfærden - i hele Danmark.

Det er det opløftende budskab i den nye rapport ”VækstDanmark 2025”, som Mandag Morgen og Danske Regioner har udgivet. Rapporten identificerer skjulte vækstsucceser og udpeger uindfriede vækstmuligheder i Danmarks fem regioner.

Rapporten udpeger også, hvad der er Danmarks store udfordring i forhold til at indfri det regionale vækstpotentiale. Vi er blandt de nationer i verden, der skaber flest opstartsvirksomheder pr. indbygger. Men når det gælder om at få dem til at vokse og for alvor skabe job, ligger vi under OECD-gennemsnittet og langt efter lande som USA.

Rapporten anbefaler derfor, at den danske vækstindsats fremover skal fokusere langt stærkere på regionale styrkeområder og på at dyrke potentielle højvækstvirksomheder. Det handler om at udnytte de potentialer, der udvikles overalt i Danmark.

Læs hele rapporten her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
VÆKST

Effekter og resultater

Med hjælp fra de regionale vækstfora har private virksomheder skabt næsten 14.000 nye job i hele Danmark. Effektmålinger viser, at de virksomheder, der har deltaget i regionale indsatser, også har øget deres omsætning med 34 milliarder kroner.