Gå til indhold

Danske Regioners model for et Behandlingsråd

Danske Regioner vil oprette et Behandlingsråd med opstart primo 2021. Formålet med Behandlingsrådet er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til de teknologier og indsatser, der giver mest sundhed for pengene. Det skal bidrage til højere kvalitet og til at dæmpe udgiftspresset i sundhedsvæsenet.

Danske Regioner har offentliggjort en model for et Behandlingsråd. Rådet skal vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger for nye og eksisterende teknologier. Effekter skal forstås bredt – og vil fx dække overlevelse, livskvalitet, optimerede arbejdsgange og øget patienttilfredshed. Omkostninger vil ligeledes ikke kun betyde pris, men vil også kunne medregne potentielle besparelser for personalet og patienterne i form af sparet tid, fx hvis en teknologi medfører, at patienter har færre besøg på sygehuset relateret til behandling af deres sygdom.

Der vil blive udført 15-25 evalueringer om året efter forventet indkøringsperiode. Herudover vil der årligt kunne igangsættes få større analyser af et eller flere mere grundlæggende spørgsmål om fx behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Danske Regioners model har været sendt i høring. Høringen er nu afsluttet, og der er modtaget 32 høringssvar. På baggrund af de indkomne svar vil bestyrelsen i Danske Regioner fastlægge en endelig model i marts 2020.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af TAD
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af EFS