Gå til indhold

Forebyggelse og kronisk sygdom

Regionerne tager ansvar for forebyggelse og behandling af kronisk sygdom. Behandlingen skal være af høj kvalitet og tilpasset den enkelte patient.

En tredjedel af Danmarks befolkning lever med en eller flere kroniske sygdomme. Forekomsten af kroniske sygdomme er steget i de senere år blandt andet som følge af bedre levekår og muligheder for behandling af sygdomme, som tidligere var livstruende. Forekomsten af kronisk sygdom er særlig stor blandt ældre mennesker, og flere ældre har op til mange kroniske sygdomme. Stigningen af kronisk sygdom forventes i fremtiden kun at stige.

Regionerne gør derfor en stor indsats for at forebygge kronisk sygdom og samtidig sikre den bedste behandling for de mennesker, der allerede har udviklet kronisk sygdom. Indsatserne retter sig samtidig mod at sikre tidlig opsporing af kronisk sygdom, så sygdommen kan fanges tidligt i forløbet og derved undgå unødvendig funktionstab og følgevirkninger af sygdommen. Samtidig skal det sikres, at de der har behov for det tilbydes rehabilitering, som kan være med til at forebygge forværring af sygdom og samtidig hjælpe den enkelte med bedst muligt at tage vare på egen situation.

Nogle patienter er sårbare og har ikke de samme ressourcer som andre, og de kan derfor have behov for en ekstra indsats. For Danske Regioner er det derfor vigtigt, at der tages udgangspunkt i den enkelte patient, deres behov og ønsker, når behandlingen skal planlægges.

VIDSTE DU?

Regionerne udarbejder sundhedsprofiler hvert fjerde år, der viser danskernes sygelighed og sundhed

Sundhedsprofilerne bruges blandt andet af regionerne til at rådgive kommunerne om forebyggelse af kronisk sygdom. Sundhedsprofilerne sætter fokus på danskernes sundhed, og hvor sundhedsvæsenet kan sætte ind for at forbedre den generelle sundhedstilstand blandt danskerne.

LÆS MERE

Lighed i sundhed skal højere op på den politiske dagsorden

Sygdom og sundhed er skævt fordelt i Danmark. I Danske Regioner arbejder vi for at mindske uligheden i sundhed. Ulighed i sundhed skal reduceres gennem en bred og ambitiøs forebyggelsesindsats, der også involverer andre sektorer end sundhedsvæsenet. Ligesom vi skal have fokus på, hvordan ulighed i sundhed ikke forstærkes i mødet med sundhedsvæsenet. 

FOREBYGGELSE ER EN NØDVENDIG INVESTERING

Sundhed for livet

Plakat til Sundhed for livet

I vores udspil "Sundhed for livet - forebyggelse er en nødvendig investering" præsenteres konkrete initiativer, der kan være med til at løfte folkesundheden og give danskerne flere sunde og gode leveår. Pointen er, at vejen til at opnå sundhed ikke er ens for alle, men er afhængig af den enkelte borgers behov og vilkår. Udspillet rummer fire strategispor og 24 konkrete forslag til initiativer, der bevæger sig på både nationalt og regionalt niveau.

Læs også: Casesamling (pdf) til udspillet 

 

 

FOREBYGGELSE ER NØGLEN TIL EN SUNDERE FREMTID

Sundhed for børn & unge

Plakat fra Danske Regioner omkring sundhed for alle børn og unge

”Sundhed for alle børn og unge” indeholder en række forslag og initiativer til, hvordan vi øger ambitionerne for en fælles forebyggelsesindsats målrettet børn og unge. Forebyggelse er et fælles ansvar. Danske Regioner inviterer i udspillet relevante parter til at tage del i udviklingen mod en sundere fremtid, hvor vi sætter stærkere ind ved at skabe rammer, der fremmer og motiverer god trivsel og sundhed. Hvis vi sætter ind tidligt, kan vi forebygge mistrivsel og sygdom blandt børn og unge.

 

FREMTIDENS OMSORG FOR NYE FAMILIER

Godt fra start

Forside fra Danske Regioner med teksten "Godt fra start"

I udspillet ”Godt fra start - Fremtidens omsorg for nye familier” sætter Danske Regioner med 16 konkrete initiativer retning for fremtidens svangreomsorg. Sikre fødsler og individuelle forløb, hvor familiens tryghed, behov og livssituation er i centrum, skal være med til, at flest muligt får en god start på livet og på tilværelsen som familie. Forebyggelse skal tænkes ind som en integreret del af forløbet med graviditet, fødsel og barsel.

6 CASES TIL INSPIRATION

Helhedsorienterede patientforløb

6 forskellige cases forside med teksten "Helhedsorienterede patientforløb"

Målet med dette inspirationskatalog er at inspirere beslutningstagere, samt ledere og medarbejdere i og uden for sundhedsvæsenet til at skabe mere helhedsorienterede patientforløb med fokus på sammenhæng og patientinddragelse. Det vil være til gavn for den enkelte patient og de pårørende, og det vil skabe værdi for personalet og for sundhedsvæsnet som helhed.

VISION FOR ET BÆREDYGTIGT SUNDHEDSVÆSEN

Sundhed for alle

Plakat til Sundhed for alle

”Sundhed for alle” er Danske Regioners bud på et paradigmeskifte i det danske sundhedsvæsen. Sammen med alle relevante parter i sundhedsvæsenet skal vi fortsat blive bedre til at behandle og kurere sygdom, men samtidig vil vi have et større fokus på at forebygge sygdom. Specifikke grupper i befolkningen, som er i risiko for at udvikle sygdom, skal have større opmærksomhed, og der skal øget fokus på deres behov og ønsker. På den måde opnår vi samtidig et mere økonomisk, fagligt og organisatorisk bæredygtigt sundhedsvæsen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Rikke Gravlev Poulsen