Kronisk sygdom

Regionerne tager ansvar for forebyggelse og behandling af kronisk sygdom. Behandlingen skal være af høj kvalitet og tilpasset den enkelte patient.

En tredjedel af Danmarks befolkning lever med en eller flere kroniske sygdomme. Forekomsten af kroniske sygdomme er steget i de senere år blandt andet som følge af bedre levekår og muligheder for behandling af sygdomme, som tidligere var livstruende. Forekomsten af kronisk sygdom er særlig stor blandt ældre mennesker, og flere ældre har op til mange kroniske sygdomme. Stigningen af kronisk sygdom forventes i fremtiden kun at stige.

Regionerne gør derfor en stor indsats for at forebygge kronisk sygdom og samtidig sikre den bedste behandling for de mennesker, der allerede har udviklet kronisk sygdom. Indsatserne retter sig samtidig mod at sikre tidlig opsporing af kronisk sygdom, så sygdommen kan fanges tidligt i forløbet og derved undgå unødvendig funktionstab og følgevirkninger af sygdommen. Samtidig skal det sikres, at de der har behov for det tilbydes rehabilitering, som kan være med til at forebygge forværring af sygdom og samtidig hjælpe den enkelte med bedst muligt at tage vare på egen situation.

Nogle patienter er sårbare og har ikke de samme ressourcer som andre, og de kan derfor have behov for en ekstra indsats. For Danske Regioner er det derfor vigtigt, at der tages udgangspunkt i den enkelte patient, deres behov og ønsker, når behandlingen skal planlægges.

LÆS MERE

Sådan sikrer regionerne et godt liv for mennesker med kronisk sygdom

Nogle kroniske sygdomme er man arveligt disponeret for at udvikle, men der kan dog stadig gøres meget for at forebygge udviklingen af kronisk sygdom. Fremskrivninger viser, at der i fremtiden kun vil komme flere kronikere. Derfor er det for regionerne vigtigt, at forebyggelse af kronisk sygdom prioriteres – og regionerne er klar til at tage deres del af ansvaret. Regionerne har blandt andet ansvar for at understøtte kommunernes opgaver på forebyggelsesområdet gennem rådgivning og forskning. Regionernes forsknings- og rådgivningsforpligtelse skal i endnu højere grad bringes i anvendelse til at understøtte kommunerne med at målrette og kvalitetssikre deres forebyggelsestiltag.

I arbejdet med at forbedre behandlingen af patienter med kronisk sygdom udarbejder og implementerer regionerne forløbsprogrammer for forskellige kroniske sygdomme. Forløbsprogrammerne er med til at sikre en koordineret tværfaglig og tværsektoriel indsats til patienter med kronisk sygdom. Regionerne har blandt andet implementeret forløbsprogrammer for behandlingen af blandt andet KOL, diabetes, hjertekarsygdom og lænderyg-problemer, ligesom der udvikles forløbsprogrammer for behandlingen af demens, depression, skizofreni, mm.

Mindst 35.000 danskere lever i dag med demens, men der er formentlig flere, der går rundt med demens uden at vide det. For regionerne er det derfor vigtigt at fokusere på tidlig opsporing og hurtigere udredning af demens. Det er også en af indsatsområder i den kommende nationale handlingsplan for demens, som Danske Regioner er med til at udarbejde. Handlingsplanen forventes at være færdig i efteråret 2016.

VIDSTE DU?

Regionerne udarbejder sundhedsprofiler hvert fjerde år, der viser danskernes sygelighed og sundhed.

Sundhedsprofilerne bruges blandt andet af regionerne til at rådgive kommunerne om forebyggelse af kronisk sygdom. Sundhedsprofilerne sætter fokus på danskernes sundhed, og hvor sundhedsvæsenet kan sætte ind for at forbedre den generelle sundhedstilstand blandt danskerne.

LÆS MERE

Regionerne prioriterer, at patienter skal opleve sammenhæng i deres forløb.

Mange mennesker med kronisk sygdom kan have behov for indsatser på tværs af sygehus og kommune.  Læs mere om regionernes arbejde for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen her: