Akut og præhospital

Et velfungerende akutberedskab, både på sygehuset og inden man kommer til sygehuset, er afgørende for at give akut syge eller tilskadekomne behandling af høj kvalitet.

Præhospital indsats 

Tidligere var ambulancer en transportordning fra skadested til sygehus. nu er det en del af en samlet akutindsats uden for sygehuset, hvor behandlingen starter allerede på skadestedet og under transporten til sygehuset. 

Bedre uddannet ambulancepersonale, akutlægebiler og akutlægehelikoptere betyder, at afstanden fra sygehusene får mindre betydning, fordi patienterne hurtigt får behandling allerede ude på skadestedet. Samtidig er kommunikationen mellem ambulancer og sygehuse styrket via nyt it-udstyr, der sender oplysninger om den tilskadekomnes tilstand direkte til hospitalerne. Det giver læger og sygeplejersker mulighed for at starte den rette behandling så snart ambulancen ruller ind.

 

 

Akutmodtagelser

Akutmodtagelserne er omdrejningspunktet i sygehusvæsenets akutberedskab. De skal sikre høj kvalitet i patientbehandlingen, ved at man samler de faglige akutkompetencer på færre sygehuse.

Akutmodtagelsen er indgangen til akut hjælp i sygehusvæsenet, og her kan man diagnosticere og behandle alle typer akutte patienter. I akutmodtagelsen er der mulighed for lægelig bistand fra flere specialer, uanset om behandlingen klares med det samme eller kræver indlæggelse.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

NJE-natasha.png
Læs mere

Regionernes akutudspil: "Når du har brug for os"

Danske Regioner udgav i 2018 sit akutudspil, hvori vi fortæller om regionernes visioner for akutområdet. 

Du kan finde udspillet her: Når du har brug for os

relaterede nyheder

Læs mere