Gå til indhold

Kriseberedskab på sygehusene

Under COVID-19 har regionerne stået i spidsen for en historisk omstilling af sundhedsvæsenet på meget kort tid.

I starten af pandemien – da de nationale sundhedsmyndigheders prognoser og planlægningsgrundlag baserede sig på italienske og kinesiske data – foretog regionerne en historisk omstilling af sundhedsvæsenet med henblik på at kunne håndtere et meget stort antal COVID-19 patienter. Der blev siden aftalt et nationalt planlægningsgrundlag med Sundhedsstyrelsen, hvor regionerne løbende skal kunne skalere både medicinske og intensive sengepladser til COVID-19-patienter.

For regionerne har det været en topprioritet at kunne opretholde så meget af den øvrige patientbehandling som overhovedet muligt under pandemien. Derfor har regionerne arbejdet med en fleksibel planlægning, hvor antallet af sengepladser til COVID-19-patienter løbende tilpasses pandemiens udvikling via beredskabsplaner. Oprettelsen af et kriseberedskab til håndtering af COVID-19 har derudover drejet sig om at sikre de nødvendige kompetencer og rammer til behandling af patienterne samt at sikre forsyning af udstyr og medicin.

Antallet af patienter indlagt med COVID-19 var fra sidst på vinteren 2020 til efteråret 2021 generelt faldende. I løbet af efteråret 2021 begyndte smitten og antal indlagte at stige igen. Du kan se det aktuelle antal af indlæggelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: