Gå til indhold

Regionernes erfaringer

Der foregår løbende evalueringer af håndteringen af COVID-19 i regionerne.

Den omfattende omstilling af sundhedsvæsnet har haft betydning for både patienter og sundhedspersonale. Og vi skal selvfølgelig lære af COVID-19, så gode og innovative løsninger fastholdes, og så vi er forberedte på lignende situationer i fremtiden.

Digitalisering under COVID-19

COVID-19 har belyst det store potentiale ved digitale sundhedsløsninger. Under COVID-19 er mange danskere blevet fortrolige med brugen af bl.a. digital tidsbestilling, digitale prøvesvar, videokonsultationer mm. Denne digitaliseringsparathed skal vi tage med os i udviklingen af et digitalt sundhedsvæsen.

Du kan læse mere om brugen af digitale løsninger under COVID-19 her:

Nedsættelse af ekspertpanel

Danske Regioner nedsatte i foråret 2021 et ekspertpanel, der fik til opgave at afdække de afledte konsekvenser af COVID-19 for danskernes sundhed og trivsel. Ekspertpanelet pegede på en række sundhedsudfordringer og forslag til handlinger, som det samlede sundhedsvæsen, politikere på alle niveauer, civilsamfundet og patientforeninger anbefales at indarbejde i igangværende aktiviteter og ny politikudvikling.

Du kan læse mere om ekspertpanelet her:

Evaluering af første bølge

Danske Regioner lavede en opsamling på håndteringen af 1. bølge af COVID-19, bl.a. de væsentlige erfaringer vedrørende omstillingen af det danske sundhedsvæsen. Opsamling af regionernes erfaringer og evaluering på baggrund af anden bølge er under udarbejdelse i Danske Regioner.

Du kan læse om regionernes erfaringer fra 1. bølge af COVID-19 her:

Regionerne har også hver især lavet evalueringer af forløbet, som kan findes på deres egne hjemmesider.