Gå til indhold

Regionernes erfaringer med omstilling af sundhedsvæsenet til at håndtere COVID-19

Der foregår løbende en grundig evaluering af håndteringen af COVID-19 i regionerne.

Regionerne har allerede nu gjort en række væsentlige erfaringer med at omstille det danske sundhedsvæsen til håndtering af COVID-19 samt i forhold til at forberede til fremtidige lignende situationer. Som led i opfølgningen på den årlige økonomiaftale mellem regeringen og regionerne har Danske Regioner sendt en opsamling på disse erfaringer til Sundheds- og Ældreministeriet.

Du kan læse om regionernes erfaringer her: