Gå til indhold

Vaccination mod COVID-19

På baggrund af sundhedsmyndighedernes prioriteringer og retningslinjer er regionerne ansvarlige for at tilbyde vaccination mod COVID-19 til den danske befolkning.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes prioriteringer og retningslinjer er regionerne ansvarlige for at tilbyde vaccination mod COVID-19 til den danske befolkning.

Den 27. december 2020 vaccinerede regionerne de første danskere mod COVID-19. Det begyndte med de ældre, særligt udsatte på landets plejehjem og er siden rullet ud til resten af befolkningen. I starten var antallet af vaccinedoser, vi fik til landet, begrænset. Derfor var det nødvendigt for Sundhedsstyrelsen at prioritere hvornår, hvilke grupper skulle modtage tilbud om vaccination.

I dag kan alle i Danmark modtage vacciner fra de er 5 år.

Regionernes vaccinekapacitet

Regionerne har kunnet vaccinere op mod 100.000 danskere om dagen, hvor størstedelen af borgerne blev vaccineret i et af de mange regionale vaccinationscentre. Derudover etablerede regionerne udkørende vaccinationsenheder og pop-up vaccinationssteder for at understøtte tilslutningen til vaccinationsprogrammet blandt særligt udsatte grupper og for at sikre lighed i den samlede udrulning.

Den 12. april 2021 blev 104.824 danskere vaccineret i et storskalaforsøg af vaccinationsudrulningen. Massevaccinationen forløb godt med stor tilfredshed blandt de vaccinerede, og regionerne har brugt erfaringerne fra dagen til at optimere flow og logistik yderligere.

Størstedelen af de vaccinationsberettigede - svarende til over 4,7 millioner borgere - har modtaget 1. og 2. stik, og godt 3,5 millioner borgere har også modtaget det 3. stik.

Indsatser for at øge tilslutningen til vaccination

Tilslutningen til vaccination mod COVID-19 er generelt meget høj i Danmark. Faktisk placerer Danmark sig i toppen over lande i verden med den højeste andel færdigvaccinerede ud af den samlede befolkning. Godt 89 procent af de vaccinationsberettigede over 12 år er pr. 18. januar 2022 færdigvaccineret eller i et påbegyndt vaccinationsforløb, og det er meget vigtigt for kontrollen med COVID-19-situationen i landet. Mange smittekæder brydes på grund af vaccination, ligesom det reducerer belastningen af sundhedsvæsenet.

Der har undervejs været forskelle i vaccinationstilslutningen mellem forskellige målgrupper og områder i landet. For at øge tilslutningen til vaccination mod COVID-19 har regionerne de udført en række målrettede tiltag med det formål at øge vaccinationstilslutningen blandt f.eks. unge og borgere i områder med lav tilslutning. Fælles for tiltagene er, at de har til formål at gøre vaccinationstilbuddet så tilgængeligt for borgere som muligt, samt at skabe dialog med borgere og nedbryde barrierer for at blive vaccineret.

I august igangsatte regionerne i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen og kommunerne en række lokale initiativer med pop-up vaccinationstilbud og informationsindsatser i sogne og boligområder med lav vaccinationstilslutning. Samtidigt etablerede man samarbejder med frivillig- og boligorganisationer med henblik på at skabe dialog med borgerne om deres bekymringer ved COVID-19 vaccinen. For at øge tilslutningen blandt unge satte man i samme periode ind med intensiveret oplysning samt mobile vaccinationstilbud uden tidsbestilling på uddannelsesstederne landet over. Samme indsats iværksatte man andre steder, hvor man ved, at mange unge færdes. Samtidigt åbnede regionerne op for mulighed for drop-in vaccination uden tidsbestilling for at give borgerne et endnu mere fleksibelt vaccinationstilbud.

I september udbyggede regionerne den målrettede indsats yderligere ved også at være til stede med pop-up vaccinationstilbud ved større kulturarrangementer og sportsbegivenheder, hvor mange unge deltager, bl.a. festivaler og koncerter. Desuden har regionerne været til stedet med pop-up vaccinationstilbud i en række supermarkeder landet over samt indgået aftaler med virksomheder. Alt sammen for at gøre det så nemt som muligt for borgerne at tage imod tilbuddet om vaccination mod COVID-19.

Revaccinationer

Data viser, at vaccinernes beskyttende effekt aftager med tiden, og derfor tilbydes borgere nu revaccination cirka 4,5 måned efter første afsluttede vaccinationsforløb.

Der er medio januar 2022 inviteret cirka 3,95 mio. borgere til 3. stik. Heraf er 71 procent af alle +18-årige blevet revaccineret. I første omgang blev personer over 65 år og andre borgere i særligt øget risiko tilbudt en revaccination. I dag modtager man automatisk et brev i sin e-boks eller per brev, når man er fyldt 18 år, og der er gået 140 dage fra første afsluttede vaccinationsforløb (1. og 2. stik).

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Om coronavirus/COVID-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk.