Fælles strategi for digital sundhed

Strategi for digital sundhed 2018-2022

I januar 2018 lancerede Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL ”Strategi for digital sundhed 2018-2022”, som skal give et samlet patientoverblik og gøre det muligt at dele relevante oplysninger digitalt. Behovet for digitale løsninger stiger i takt med, at den demografiske udvikling fortsætter, og at sygehusene både bliver mere avancerede.

Den teknologiske udvikling, interessen fra både forskningsmiljøer, brancheorganisationer og private virksomheder samt de generelle forventninger til den digitale transformation er betydelige. Det er et momentum, der skal udnyttes, så sundhedsvæsenet også fremover kan levere ydelser af højeste kvalitet til borgerne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

SVO.png