Indsatser med borgeren i centrum

Den digitale udvikling har givet nye muligheder for udviklingen af sundhedsvæsenet. Denne udvikling tror vi på vil komme borgerne til gavn - det er vigtigt for os i regionerne, at vi giver borgerne løsninger, som gør deres liv lettere. Derfor har vi igangsat en række indsatser, der sætter borgeren i centrum.

National udbredelse af telemedicin til borgere med KOL
Regionerne har indgået en aftale med staten og kommunerne om telemedicinsk hjemmemonitorering af bl.a. KOL-patienter. Målet er at kunne behandle de omkring 40.000 danskere, som lider af svær KOL. Ved udgangen af 2019 skal disse patienter tilbydes telemedicinsk behandling. Med apparater til at måle for eksempel blodtryk, vægt og iltmætning i blodet betyder den telemedicinske KOL løsning, at konsultationen kan klares fra patientens hjem.

Brug af telemedicin forudsætter, at vi nedbryder siloer på tværs af sundhedssektoren og kommunen, hvis vi for alvor skal høste gevinsterne – og hvis vi vil betragte telemedicin som en tværsektoriel ydelse. Først når vi har fjernet siloerne, får patienten et sammenhængende patientforløb.

Læs mere om den nationale udbredelse på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mette Lindstrøm,
Teamleder
T 3529 8402
M 2617 1856
E mld@regioner.dk
Mette Lindstrøm
Læs mere

Forreteningsmodel for Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation

Læs mere om de overordnede styringsmæssige og organisatoriske rammer for, hvordan regionerne samarbejder om porteføljen af digitaliseringsprojekter og systemforvaltning i RSIs forretningsmodel.

 

RSIs forretningsmodel