Indsatser med borgeren i centrum

Den digitale udvikling har givet nye muligheder for udviklingen af sundhedsvæsenet. Denne udvikling tror vi på vil komme borgerne til gavn - det er vigtigt for os i regionerne, at vi giver borgerne løsninger, som gør deres liv lettere. Derfor har vi igangsat en række indsatser, der sætter borgeren i centrum.

 

National udbredelse af telemedicin til borgere med KOL
Regionerne har indgået en aftale med staten og kommunerne om telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL-patienter. Målet er at kunne følge omkring 10.000 danskere, som lider af svær KOL. Borgerne får udleveret en tablet, en saturationsmåler og et blodtryksapparat, så de ca. to gange om ugen hjemmefra kan sende målinger ind til sygeplejersken i kommunen eller på sygehuset. Viser tallene tegn for forværring af sygdommen, en begyndende lungebetændelse eller andet, så kontakter sygeplejersken borgen for at undersøge sagen. Ved behov søges der for, at der bliver igangsat behandling.

Inden opstarten af tilbuddet bliver borgeren oplært i brugen af tablet og måleudstyr.

Tilbuddet rulles ud til borgere med svær KOL i hele landet i efteråret 2020.

Læs mere om den nationale udbredelse på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mette Lindstrøm,
Teamleder
T 3529 8402
M 2617 1856
E mld@regioner.dk
Mette Lindstrøm
Læs mere

Forreteningsmodel for Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation

Læs mere om de overordnede styringsmæssige og organisatoriske rammer for, hvordan regionerne samarbejder om porteføljen af digitaliseringsprojekter og systemforvaltning i RSIs forretningsmodel.

 

RSIs forretningsmodel