Informationssikkerhed

Danske Regioner arbejder for at styrke sikkerheden om borgernes data. For sundhedspersonalets adgang til fortrolige patientdata forpligter en høj sikkerhed og beskyttelse af information.

Informationssikkerhed handler om beskyttelse af information.  Borgerne skal føle sig trygge ved, at sundhedspersoner har de relevante informationer, når de skal bruge dem til at træffe beslutning om behandling. Samtidig skal borgerne have tillid til, at sikkerheden omkring deres personlige helbredoplysninger er i top.

Regionerne tager sikkerheden med personlige data alvorligt

Sundhedsdata er personlige, og der følger et særligt ansvar med, når vi i regionerne anvender sundhedsdata. Derfor skal sikkerheden være i orden, og der skal være åbenhed overfor borgerne om, hvordan sundhedsdata anvendes. Borgerne skal kunne have tillid til, at regionerne forvalter sundhedsdata sikkert og forsvarligt.

- Indsamlingen af patienters sundhedsoplysninger er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan udvikle sig. Det må naturligvis aldrig gøres uden lovgrundlag, og patienterne skal informeres grundigt om indsamlingen, og når de ting opfyldes, er vi i Danmark enestående dygtige til at benytte teknologien til at skabe et bedre sundhedsvæsen, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Informationssikkerhed er fundament for at anvende data til at give patienterne den bedste behandling – nu og i fremtiden.

Politisk linje for informationssikkerhed på tre områder

Regionerne har allerede et stort fokus på sikker brug af persondata og arbejder med informationssikkerhed på flere niveauer. Men den digitale udvikling går stærkt, og der er behov for hele tiden at have øjet på bolden.
Der har vi lagt en politisk linje for regionernes arbejde med informationssikkerhed, der berører tre centrale områder

  • IT-systemer og fysisk sikkerhed
  • Mennesker, organisationer og processer
  • Lovkrav og kontraktkrav.

For at sikre, at regionerne kommer fælles i mål, har Regionernes Sundheds-IT (RSI) igangsat et ambitiøst pejlemærke, der samler indsatsen for informationssikkerhed frem til 2017. Pejlemærket består af fem delprojekter og 15 konkrete initiativer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Malene Kristine Nielsen ,
Teamleder/Seniorkonsulent
T
M 2979 6369
E mln@regioner.dk
MLN.png
Læs mere

Politisk linje

Digital brug af informationer er en essentiel del af det gode patientforløb og en effektiv indretning af vores sundhedsvæsen. Informationssikkerhed er en forudsætning for at udnytte det fulde potentiale for at skabe et stadig bedre sundhedsvæsen gennem digitalisering. 

Download vores politiske linje for informationssikkerhed (pdf)