Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI)

Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI) afløser det tidligere Regionernes Sundheds-it og har til hensigt at styrke den fælles retning, strategi og indsats i forhold til digitalisering, data, teknologier og innovation på sundhedsområdet i bred forstand. Samarbejdet viser, at vi indfrier ambitionerne, skaber sammenhæng på tværs af Danmark og sikrer mere sundhed for pengene.

Pejlemærker for digitalisering af sundhedsvæsenet

Det forpligtende fællesregionale samarbejde er garant for, at de digitale muligheder i stigende grad bliver ens, uanset hvor i landet man befinder sig. I RSI’s levetid har regionerne i fællesskab gennemført over 40 pejlemærker. Der arbejdes i øjeblikket med 16 aktive pejlemærker i regionernes fælles portefølje af digitaliseringsprojekter.

Om RSI

Organisering

RSI-direktørkredsen sætter de overordnede rammer for regionernes samarbejde om digitalisering, data, teknologier og innovation. Kredsen har ansvaret for at sikre, at regionernes fælles digitaliseringsindsatser er i tråd med de strategiske målsætninger.

Kredsen er sammensat af direktionsmedlemmer fra alle fem regioner og Danske Regioner, hvilket giver RSI-samarbejdet er en stærk ledelsesmæssig forankring. Formanden for RSI-samarbejdet er Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner. Kredsens øvrige medlemmer fremgår af oversigten nedenfor. 

Navn Funktion Region
Jens Gordon Clausen Koncerndirektør Region Hovedstaden
Leif Panduro Koncerndirektør Region Sjælland
Ole Thomsen Koncerndirektør Region Midtjylland
Jane Kragelund Regionsdirektør Region Syddanmark
Anne Bukh Koncerndirektør Region Nordjylland
Torben Dalgaard IT-direktør Region Hovedstaden
Per Buchwaldt IT-direktør Region Sjælland
Claus W. Kofoed IT-direktør Region Midtjylland
Morten Lundgaard Hansen IT-direktør Region Syddanmark
Klaus Larsen IT-direktør Region Nordjylland

Digitaliseringskredsen har ansvaret for at føre RSI's beslutninger og initiativer ud i livet. Kredsen står for den løbende ledelse af regionernes fælles digitaliseringsinitiativer og har bl.a. ansvaret for at sikre, at indsatserne har en klar forankring i sundhedsvæsenet.

Kredsen består af regionernes it-direktører samt repræsentanter med forretningsmæssig viden og ansvar i sundhedsvæsenet, herunder hospitalsdirektører og psykiatridirektører. Formanden for Digitaliseringskredsen er Tommy Kjeldsgaard, vicedirektør i Danske Regioner. Kredsens øvrige medlemmer fremgår af oversigten nedenfor.

Navn Funktion Region
Torben Dalgaard IT-direktør Region Hovedstaden
Per Buchwaldt IT-direktør Region Sjælland
Claus W. Kofoed IT-direktør Region Midtjylland
Morten Lundgaard Hansen IT-direktør Region Syddanmark
Klaus Larsen IT-direktør Region Nordjylland
Martin Lund Psykiatridirektør Region Hovedstaden
Michael Werchmeister Psykiatridirektør Region Sjælland
Poul Michaelsen Hospitalsdirektør Region Midtjylland
Peder Jest  Hospitalsdirektør Region Syddanmark
Henrik Larsen Hospitalsdirektør Region Nordjylland

Styregruppen for systemforvaltning fungerer som porteføljestyregruppe for de it-løsninger, som hører under styringsmodellen for systemforvaltning og som regionerne driver og vedligeholder i fællesskab.

Læs mere i kommissoriet for SYS 

Regionernes IT-arkitekturråd (RITA) rådgiver Digitaliseringskredsen om fællesoffentlige og fællesregionale arkitekturudfordringer. Dertil udfører RITA review af RSI-projekter i ide- og analysefasen som en vigtig del af RSI-projektmodellen. Disse reviews skal sikre ensartethed og bæredygtighed i projekternes IT-arkitektur på tværs af de fem regioner. 

Rådet består af repræsentanter fra alle fem regioner med formandskabet placeret hos Region Midtjylland.

De regionale kontaktpersoner fungerer som et centralt bindeled mellem porteføljeniveauet og projektniveauet i RSI’s organisering. Sekretariatet har også direkte kontakt til de projektansvarlige via deltagelse i styregrupper og arbejdsgrupper, men kontaktpersonerne har ansvaret for at samle trådene og sikre overblikket over de respektive regioners RSI-aktiviteter, herunder også statusrapportering.

Kontaktoplysninger for de nuværende RSI-kontaktpersoner: 

Navn Region Mail Telefon
Thomas Jakobsen  Region Hovedstaden thomas.jakobsen@regionh.dk 20 30 30 93
Michael Bjørn Kraft Region Sjælland mkr@regionsjaelland.dk 40 74 75 86
Thomas Bitsch Region Midtjylland thomas.bitsch@stab.rm.dk 20 64 82 94
Christina Meta Karlsen Region Syddanmark christina.meta.karlsen@rsyd.dk 51 52 48 16
Karen Pryssing Region Nordjylland k.pryssing@rn.dk 21 13 99 06
RSI-samarbejdet betjenes af et sekretariat, som refererer til RSI-direktørkredsformanden. 

RSI-sekretariatet består af følgende personer:

                         Navn     Stilling         Mail   Telefon
Rasmus Rose  Teamleder rrs@regioner.dk 40 97 74 71
Anne Kjærsgaard  Seniorkonsulent akj@regioner.dk 24 91 78 36
Maria Möger (ansvarlig Digitaliseringskredsen) Konsulent mmg@regioner.dk 23 99 67 10
Christian Broholm Andersen  Student cba@regioner.dk 91 16 88 77
Ea Busch-Petersen  Konsulent ebp@regioner.dk 23 99 53 35
Anne Dyrhave Jensen (ansvarlig RITA) Seniorkonsulent adj@regioner.dk 23 99 67 16 
Lasse Lunding Konsulent lbl@regioner.dk 61 12 49 12
Cecilie Bellamy Eriksen Konsulent cbe@regioner.dk 91 16 88 74

 

Møder i RSI-direktørkredsen:
06-02-2019, kl. 09.30 - 12.30. Deadline for sager: 23-01-2019
26-04-2019, kl. 12.00 - 15.30. Deadline for sager: 08-04-2019
27-06-2019, kl. 09.30 - 12.30. Deadline for sager: 17-06-2019
12-09-2019, kl. 10.00 - 16.00. Deadline for sager: 02-09-2019 
22-11-2019, kl. 09.30 - 12.30. Deadline for sager: 12-11-2019

Alle møder i RSI-direktørkredsen afholdes fysisk ved Danske Regioner. 

Møder i Digitaliseringskredsen: 

31-01-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 21-01-2019
28-02-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 18-02-2019 
28-03-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 18-03-2019
26-04-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 08-04-2019
23-05-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 10-05-2019
20-06-2019, kl. 10.00 - 16.00 (seminar). Deadline for sager: 10-06-2019
29-08-2019, kl. 08.00 - 10.00 (videomøde). Deadline for sager: 19-08-2019
19-09-2019, kl. 09.30 - 12.30 (seminar). Deadline for sager: 10-09-2019
30-10-2019, kl. 10.00 - 16.00 (seminar). Deadline for sager: 18-10-2019 
29-11-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 19-11-2019
19-12-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 09-12-2019


Møder i Styregruppen for systemforvaltning (SYS):

27-02-2019, kl. 09.00 - 12.00 (fysisk v. Danske Regioner)
15-05-2019, kl. 09.00 - 12.00 (fysisk v. Danske Regioner)
26-09-2019, kl. 09.00 - 12.00 (fysisk v. Danske Regioner)
21-11-2019, kl. 09.00 - 12.00 (fysisk v. Danske Regioner)

Alle møder i SYS afholdes fysisk ved Danske Regioner. 

Bemærk: FSI har samme mødedatoer og lokation som SYS, dog fra 13.00 - 16.00

Møder i Regionernes IT-arkitekturråd (RITA):
16-01-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
13-02-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
06-03-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk v. Danske Regioner)
11-04-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
08-05-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
06-06-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk møde i Århus)
12-08-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
12-09-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk møde i Århus)
21-10-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
14-11-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
05-12-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk v. Danske Regioner)

 

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Regionerne og erhvervslivet samarbejder om digitalt løft af sundhedsvæsenet

For første gang går sundhedsvæsenet og erhvervslivet sammen i et større offentlig-privat samarbejde om at udnytte den nyeste digitale teknologi til at skabe bedre sundhed. Det er Danske Regioner og Dansk Industri som nu indleder et utraditionelt samarbejde om at bruge teknologien til at give bedre forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og genoptræning.

Læs mere

Regionerne satser på 360 graders innovation

Blodprøvedroner. Avanceret behandling allerede i ambulancen. Tættere samarbejder mellem klinikere, forskere og industrien om sundhedsinnovation er nødvendige, hvis vi vil løse sundhedsvæsenets udfordringer. Regionerne er klar til at samle kræfterne indadtil og udadtil til gavn for patienterne og for Danmark.

Læs mere

Robotter alarmerer om hjertestop ved opkald til 1-1-2

En robot er hurtigere end os mennesker til at genkende ord, talemåder og åndedræt. På den måde kan robotter bruges til hurtigt at sikre hjælp til patienter med hjertestop. Udbredelsen af robotterne er en del af et større udspil på hjerteområdet, som Danske Regioner og Hjerteforeningen lancerer.

Læs mere