Gå til indhold

Ekspertpanel om sundhed og trivsel efter corona

Danske Regioner har nedsat et panel, som afdækker coronas konsekvenser for danskernes sundhed og trivsel.

Et panel bestående af eksterne eksperter og repræsentanter fra regioner og organisationer sætter fokus på coronas konsekvenser for sundhed og trivsel på fem workshops om kronisk sygdom og multisygdom, kræft, psykisk sygdom og mental sundhed, hjertekarsygdomme samt folkesundhed og trivsel.

Panelet undersøger, om der er borgere og patienter, der oplever, at deres sundhedstilstand er blevet forværret under corona-krisen, og hvilke grupper der i så fald er særlig ramte. Ekspertpanelet har fokus på den læring, som coronasituationen har medført, og som vi med fordel kan inddrage i det fremadrettede arbejde med at løfte sundheden.

Panelets samlede observationer og anbefalinger

Ekspertpanelet peger på en række sundhedsudfordringer og forslag til handlinger, som det samlede sundhedsvæsen, politikere på alle niveauer, civilsamfundet og patientforeninger anbefales at indarbejde i igangværende aktiviteter og ny politikudvikling.

Deltagere i ekspertpanelet

 

 

Øverst fra venstre: Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge, Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Christian Harsløf, direktør i KL, Carsten Obel, bestyrelsesmedlem i LVS og professor i almen medicin og mental børnesundhed ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, Morten Freil, direktør i Danske Patienter og Vibeke Koushede, professor og institutleder ved Institut for psykologi ved Københavns Universitet.

Midt fra venstre: Silhuet, Leif Panduro, sundhedsdirektør i Region Sjælland, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Morten Grønbæk, professor og direktør for Statens Institut for Folkesundhed, Lene Brøndum Jensen, afdelingschef i Sundhedsministeriet og Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.

Nederst fra venstre: Camilla Hersom, vicedirektør Danske Regioner, Kurt Espersen, Sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Ole Thomsen, Sundhedsdirektør i Region Midtjylland,
Anne Bukh, Sundhedsdirektør i Region Nordjylland, Dorte Crüger, Sundhedsdirektør i Region Hovedstaden og Naja Warrer Iversen, vicedirektør i Danske Regioner.

Fem workshops

De fem temaer er delt ud på fem workshops, og for hvert tema inviteres en ny kreds af eksperter, lægelige selskaber og organisationer med. Kredsens arbejde fra de fem workshops er offentliggjort i venstremenuen her på siden.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk.

Hvis du vil vide mere

Kontakt