Gå til indhold

Ekspertpanel om sundhed og trivsel efter corona

Danske Regioner har nedsat et panel, som afdækker coronas konsekvenser for danskernes sundhed og trivsel.

Et panel bestående af eksterne eksperter og repræsentanter fra regioner og organisationer sætter fokus på coronas konsekvenser for sundhed og trivsel på fem workshops frem mod udgangen af juni 2021. Panelet har særligt fokus på kronisk sygdom og multisygdom, kræft, hjerte-kar-sygdom, psykisk sygdom og mental sundhed samt folkesundhed og trivsel. 

Formålet med panelet er at undersøge, om der er nogle borgere og patienter, der oplever, at deres sundhedstilstand er blevet forværret under corona-krisen, og hvilke grupper der i så fald er særlig ramte. Desuden skal undersøgelsen være med til at drage læring af nedlukningen under corona, fx i forhold til uhensigtsmæssig aktivitet og overbehandling i sundhedsvæsenet.

Deltagere i ekspertpanel

 

 

Øverst fra venstre: Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge, Helene Bilsted, Probst vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Christian Harsløf, direktør i KL, Carsten Obel, bestyrelsesmedlem i LVS og professor i almen medicin og mental børnesundhed ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, Morten Freil, direktør i Danske Patienter og Vibeke Koushede, professor og institutleder ved Institut for psykologi ved Københavns Universitet.

Midt fra venstre: Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Morten Grønbæk, professor og direktør for Statens Institut for Folkesundhed, Lene Brøndum Jensen, afdelingschef i Sundhedsministeriet og Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.

Nederst fra venstre: Camilla Hersom, vicedirektør Danske Regioner, Kurt Espersen, Sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Ole Thomsen, Sundhedsdirektør i Region Midtjylland,
Anne Bukh, Sundhedsdirektør i Region Nordjylland, Dorte Crüger, Sundhedsdirektør i Region Hovedstaden og silhuet, kommende sundhedsdirektør i Region Sjælland.

Fem workshops

De fem temaer drøftes på fem workshops, og for hvert tema inviteres en ny kreds af eksperter, lægelige selskaber og organisationer med. Efter hvert møde offentliggøres kredsens arbejde løbende her på siden. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Thomas Ibsen