Gå til indhold

Kræft

Danske Regioners ekspertpanel om coronas konsekvenser for mennesker med kræft.

Kræftbehandlingen har samlet set været uændret under corona-pandemien. I modsætning til andre sammenlignelige lande har Danmark ikke suspenderet kræftpatienters rettigheder, og kræftpakkeforløb og screeningsprogrammer har været opretholdt under pandemien.

Dog tyder det på, at kræftpatienter har afholdt sig fra at bruge sundhedsvæsenets tilbud i samme omfang som sædvanligt. Det er derfor vigtigt, at de kliniske databaser følger udviklingen i de kommende år. Kræftpatienter har i lighed med andre patienter oplevet dårligere mental trivsel som følge af isolation, ensomhed, angst for corona og besøgsrestriktioner.

 

Det var nogle af omdrejningspunkterne for workshop om afledte konsekvenser af corona for mennesker med kræft, som blev afholdt den 4. maj 2021. Der blev som afsæt for drøftelserne fremlagt data, viden og observationer fra forskere, sundhedsprofessionelle og patientorganisationer. Nu offentliggøres de vigtigste observationer og anbefalinger fra ekspertpanelet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Natacha Jensen,
Seniorkonsulent (på barsel)
M 4020 1987
E nje@regioner.dk
Billede af NJE