Gå til indhold

Psykisk sygdom og mental sundhed

Danske Regioners ekspertpanel om coronas konsekvenser for mennesker med psykisk sygdom og den mentale sundhed.

Corona har påvirket aktiviteten i sundhedsvæsenet for mennesker med psykisk sygdom. I børne- og ungdomspsykiatrien faldt antallet af ambulante kontakter i 2020 og samme tendens gjorde sig gældende for voksenpsykiatrien. Faldet i den ambulante aktivitet på psykiatriske afdelinger vurderes at skyldes faldende søgning til behandling pga. frygt for smitte med corona. Det er uvist, om mennesker med psykisk sygdom har oplevet forværring af eksisterende symptomer eller en forbedring i egen tilstand.

Både patienter og pårørende i psykiatrien har taget godt imod omlægningen af fysisk fremmøde til digital konsultation. Den øgede brug af digitale kontakter kan have bidraget til, at aktiviteten i psykiatrien hurtigt er kommet op på et normalt niveau, og at udrednings- og behandlingsretten er overholdt.

Tiden med corona har desuden understreget behovet for øget fokus på mental sundhedsfremme på befolkningsniveau, fremme af fællesskaber og forskning på området.

 

 

Det var nogle af omdrejningspunkterne for workshop om afledte konsekvenser af corona for mennesker med psykisk sygdom og for den mentale sundhed. Workshoppen blev afholdt den 18. maj 2021.

Der blev som afsæt for drøftelserne fremlagt data, viden og observationer fra forskere, sundhedsprofessionelle og patientorganisationer. Nu offentliggøres de vigtigste observationer og anbefalinger fra ekspertpanelet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Thea Gade-Rasmussen,
Seniorkonsulent (på barsel)
M 2821 2991
E tga@regioner.dk
Thea Gade-Rasmussen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk.