Kliniske forsøg - medico

Nye og innovative medico-løsninger kan bidrage til bedre kvalitet og et mere effektivt sundhedsvæsen. Mange medico-virksomheder har brug for bedre adgang til relevante kliniske miljøer, når nye produkter skal udvikles og afprøves. ”Én Indgang for Medico” skal hjælpe sådanne matches på vej.

Medico-tekniske produkter dækker en bred vifte lige fra kanyler til scannere. Medico-produkter bruges overalt i sundhedsvæsenet og er afgørende for, at der hver dag kan leveres sundhed til borgerne. Nye og innovative medico-produkter er derfor også en af vejene til at skabe mere og bedre sundhed.

Derfor ønsker regionerne at hjælpe medico-virksomhederne tættere på de kliniske miljøer. Det giver virksomhederne mulighed for sparring fra de potentielle brugere af nye produkter, tidlige tests og kliniske afprøvninger af et udviklet produkt. Det giver også klinikerne mulighed for at holde sig orienteret om udviklingen inden for et givet område. Det er samtidig baggrunden for, at ”Én Indgang for Medico” er etableret i alle fem regioner.

Kontakt til ”Én Indgang for Medico”

”Én Indgang for Medico” skal lette virksomhedernes adgang til relevante kliniske miljøer. Medico-virksomheder, der ønsker at indlede en dialog eller samarbejde med et sygehus, kan nøjes med at henvende sig ét sted i regionen. Herfra hjælpes virksomheden videre med at få overblik over muligheder og matches med de rette kliniske afdelinger.

Nordjylland
Meriam van der Male
Aalborg Universitetshospital / Ideklinikken
Kontakt: m.male@rn.dk
Telefon: + 45 97 66 45 44
Hjemmeside www.enindgangnord.rn.dk

Midtjylland
Helene Nørrelund
Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin
Telefon: +45 78 45 90 16
Kontakt: hwn@clin.au.dk
Hjemmeside: www.en-indgang.dk

Syddanmark
Emil Kjærsgaard Nielsen
Syddansk Sundhedsinnovation
Telefon: +45 4019 6903
Kontakt: ekn@rsyd.dk
Hjemmeside: http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/Enindgang

Sjælland
Erik Rishøj Jensen
Region Sjælland,
Telefon: +45 24 52 59 52
Kontakt: errj@regionsjaelland.dk
Hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/en-indgang/Sider/default.aspx

Hovedstaden
Jane Tidemand
Region Hovedstaden, Center for Forskning og Innovation
Telefon: +45 20 59 94 48
Kontakt: jane.tidemand@regionh.dk
Hjemmeside: www.regionh.dk/til-fagfolk/forskning-og-innovation/en-indgang-industrien

Brug for hinanden

Danmark har en stærk medico-branche, der bygger på stærk viden og kompetencer. Mange danske medico-virksomheder eksporterer i dag globalt og har vokset sig store i et tæt samarbejde med det offentlige sygehusvæsen. Den tradition er der al mulig grund til at bygge videre på.

Regionerne har brug for medico-virksomheder, der i fremtiden kan levere helt nye løsninger, der kan understøtte nye behandlinger af høj kvalitet samt en effektiv drift af sygehusene og resten af sundhedsvæsenet. Tilsvarende har virksomhederne brug for adgang til relevante kliniske miljøer på sygehusene undervejs i udviklingen af nye produkter.

Her er det med til at skabe værdi for virksomheden, hvis man tidligt kan komme i kontakt med relevante klinikere og få kommende brugeres vurdering af produktet. Er produktet nyttigt, og imødekommer det et reelt behov? Kan det give mere effektiv behandling, lindre lidelser, lette arbejdsgange osv.? Skaber det værdi for patienten?

Nemmere vej ind i sygehusvæsenet

Medico-branchens store virksomheder kender typisk selv vejene ind på sygehusene og ved, hvor de relevante kliniske miljøer og ekspertkompetencer findes. Derimod har branchens mindre virksomheder og start-ups indimellem vanskeligt ved at lokalisere lige netop de fagmiljøer og klinikere, som kan levere relevant sparring til udviklingen af et nyt produkt.

Derfor er der behov for, at mange medico-virksomheder får lettere ved at gå i dialog med relevante klinikere på relevante sygehusafdelinger. Netop dét har værdi for særligt de mindre medico-virksomheder i de tidlige stadier i udviklingen af medico-produkter. Samtidig er bedre adgang til klinisk viden på hospitalerne efterspurgt af medico-branchen selv, jf. flere udspil fra brancheorganisationen Medicoindustrien.

Læs mere

Læs mere om samarbejdet med medicovirksomheder

Kontakt

Hvis du vil vide mere

ors.png