Løbende nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Regionerne er godt i gang med at forankre de otte nationale mål i det daglige arbejde. Som fælles initiativ følges udviklingen inden for den aftalte målramme med løbende tal i tvær-regionalt regi.

De løbende nøgletal for kvaliteten gør det muligt at sætte fokus på udvikling og tendenser og bruge tallene til at sætte fokus på, hvordan man hele tiden gør sig selv og de andre bedre.

FOKUS PÅ AT FORSKELLE REDUCERES, OG SAMARBEJDE STYRKES

Regionerne er optagede af, at alle borgere får tilbud om rettidig behandling med samme kliniske indhold og kvalitet, og vi er allerede godt med på en række områder.

Generelt går udviklingen også den rigtige vej for kræftoverlevelse, middellevetid, øget patientinddragelse og flere indikatorer inden for målet om "hurtig udredning og behandling" med bedre resultater og stabil eller mindsket regional variation.

Regionerne arbejder for at gøre det endnu bedre. Nøgletallene indgår i løbende drøftelser regionerne i mellem, hvor vi har sat fokus på, hvor vi kan lære af hinanden, og også hvordan vi kan hjælpe hinanden på tværs, når nogle regioner eller hospitaler er udfordrede.

 

Vidste du

Variation er en del af forbedringsarbejdet

Det er vigtigt, at klinikerne løbende udvikler klinisk praksis og nye behandlingsmetoder. En metode til det er gennem de fællesregionale kliniske kvalitetsdatabaser at udbrede god praksis og metoder til de øvrige behandlingssteder.

OECD har rost Danmark for netop arbejdet med kvalitetsdatabaserne.

Et eksempel på, hvordan arbejdet med kliniske databaser er med til at sikre et internationalt højt niveau for kvaliteten, ses på overlevelse efter operation for lungekræft.

Lungekræft
Læs mere

Regionernes resultater

Regionernes har siden 2007 leveret resultater år for år. Styr på udgifterne, høj produktivitet og vækst, udvikling og sundhed i hele landet.
I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om både sundhed og regional udvikling.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Frederik Wøhlk
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere