Løbende nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Regionerne er godt i gang med at forankre de otte nationale mål i det daglige arbejde. Som fælles initiativ følges udviklingen inden for den aftalte målramme med løbende tal i tvær-regionalt regi.

De løbende nøgletal for kvaliteten gør det muligt at sætte fokus på udvikling og tendenser og bruge tallene til at sætte fokus på, hvordan man hele tiden gør sig selv og de andre bedre.

FOKUS PÅ AT FORSKELLE REDUCERES, OG SAMARBEJDE STYRKES

Regionerne er optagede af, at alle borgere får tilbud om rettidig behandling med samme kliniske indhold og kvalitet, og vi er allerede godt med på en række områder.

Generelt går udviklingen også den rigtige vej for kræftoverlevelse, middellevetid, øget patientinddragelse og flere indikatorer inden for målet om "hurtig udredning og behandling" med bedre resultater og stabil eller mindsket regional variation.

Regionerne arbejder for at gøre det endnu bedre. Nøgletallene indgår i løbende drøftelser regionerne i mellem, hvor vi har sat fokus på, hvor vi kan lære af hinanden, og også hvordan vi kan hjælpe hinanden på tværs, når nogle regioner eller hospitaler er udfordrede.

 

Fakta

Faldende ventetid til operation.

Patienter venter i dag kortere tid på at blive opereret, end de gjorde for et år siden, og i samme periode er de regionale forskelle mindsket markant. Det er et vedvarende indsatsområde for regionerne at sikre korte ventelister til operation, og derfor vil det vedblive at være et fokusområde.


Vidste du

Variation er en del af forbedringsarbejdet

Det er vigtigt, at klinikerne løbende udvikler klinisk praksis og nye behandlingsmetoder. En metode til det er gennem de fællesregionale kliniske kvalitetsdatabaser at udbrede god praksis og metoder til de øvrige behandlingssteder.

OECD har rost Danmark for netop arbejdet med kvalitetsdatabaserne.

Et eksempel på, hvordan arbejdet med kliniske databaser er med til at sikre et internationalt højt niveau for kvaliteten, ses på overlevelse efter operation for lungekræft.

Lungekræft
Læs mere

Regionernes resultater

Regionernes har siden 2007 leveret resultater år for år. Styr på udgifterne, høj produktivitet og vækst, udvikling og sundhed i hele landet.
I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om både sundhed og regional udvikling.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Frederik Wøhlk
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Patienter venter kortere tid på at komme under kniven

Ventetiden til planlagte operationer er på et år faldet med tre dage, og i Nordjylland, hvor ventetiden længe har ligget et stykke over landsgennemsnittet, er der barberet 15 dage af. Vi har skarpt fokus på de regionale forskelle, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Psykiatriske patienter venter stadig kortere på behandling

Siden 2010 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet støt. Også det seneste år er ventetiden faldet for både børn og voksne, viser nye tal. Hurtig behandling er med til at sikre, at psykisk sygdom ikke forværres, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Nej tak til centraliseret og djøf-styret sundhedsvæsen

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen er tilfreds med, at regeringen afviser et forslag fra DF om at afskaffe regionerne. Med tre måneder til regionsvalget er der ikke brug for den uro, som et forslag fra DF kunne skabe. Og et DJØF-vælde i København bør ikke erstatte demokratisk og direkte valgte regionalpolitikere, lyder det fra Danske Regioner.

Læs mere

Færre får infektion på sygehuset

På få år har alle fem regioner mindsket antallet af borgere, som får en alvorlig diarré-infektion i forbindelse med et sygehusbesøg. Samtlige regioner har sat indsatser i gang, og regionernes niveauer kommer tættere på hinanden. Vi har taget hånd om en alvorlig udfordring på tværs af landet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere