Gå til indhold

Det Nationale Projekt om Værdibaseret Styring

I projektet har en række læger, patienter og eksperter afprøvet og indsamlet erfaringer om, hvordan værdibaseret sundhed helt konkret kan udbredes i Danmark.

Regionernes gennemgående princip i værdibaseret sundhed er, at man tilrettelægger behandlingen efter, hvad der giver størst mulig effekt for patienten. I det nationale projekt har alle fem regioner bidraget til at undersøge, hvordan det helt konkret kan lade sig gøre ude i praksis. Projektet er drevet på tværs af regionerne, hvor man har udviklet værdibaseret sundhed på følgende syv behandlingsområder:
  • Hofte-knæ alloplastik
  • Apopleksi
  • Prostatakræft
  • Epilepsi
  • Angst og depression
  • Hjerter
  • Diabetes

Effekt-mål for hvert behandlingsområde

Første skridt på vejen var at identificere de rigtige effekt-mål. Opgaven var at finde ud af, hvad der er det vigtigste for patienterne på hvert af de 7 behandlingsområder. Dette blev gjort på en række workshops af læger patienter og andre eksperter i fællesskab. En afgørende milepæl for projektet var nået, da det lykkedes at identificere nogle helt konkrete effektmål på tværs af regionerne. Effektmålene varierer for hvert behandlingsområde, fordi hver sygdomsgruppe har særlige kendetegn. Nederst i artiklen findes de 7 behandlingsområder med tilhørende effektmål-mål.

Anvendelse af effekt-mål

Effektmålene har dannet grundlag for regionernes konkrete forsøg med at følge op på resultaterne for patienterne, og det er kortlagt hvor mange af disse effektmål, der kan understøttes af allerede eksisterende data, og hvilke data der mangler. Disse data kan både anvendes til kvalitetsudvikling samt forbedring af de individuelle patientforløb ude på de lokale afdelinger.

Arbejdet med at indsamle og anvende data

Forsøgene med de syv behandlingsområder tjener som små pilotstudier og skal danne erfaringsgrundlaget for en række anbefalinger af, hvad det i praksis vil kræve at gennemføre en bredere implementering af værdibaseret sundhed i Danmark.
Effektmål

Effektmål for diabetesområdet

På diabetesområdet er udarbejdet 6 effektmål. I den røde boks ses eksempel på mulige PRO-spørgsmål. 

Se effektmål for de resterende behandlingsområder nederst på siden

Video

Værdibaseret sundhed

Mennesket skal i centrum i vores sundhedsvæsen og borgerne skal høres. Det handler om at finde ud af, hvad der giver værdi for patienterne.