Medicin- og behandlingspulje

Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2019 uddelte i alt 10 mio. kroner til uafhængig forskning.

Regionernes medicinudgifter til sygehusmedicin udgjorde over 9 mia. kr. i 2018. Med henblik på at opnå et mere rationelt forbrug kan regionerne i fællesskab gennemføre virksomhedsuafhængige studier, der fx afdækker om én gældende og typisk billigere standardbehandling er bedre og mere effektiv end et ofte nyere og væsentligt dyrere lægemiddel. 

Regionerne vil gennem uafhængige studier opnå et fælles redskab, der kan anvendes til i højere grad at målrette behandlingen og fx finde frem til de mest effektive lægemidler, eller til mere hensigtsmæssig dosis eller behandlingsvarighed. Hermed kan undersøgelserne bl.a. være med til at finde frem til de patienter, der ikke har gavn af en behandling og hermed sikre, at patienter ikke udsættes for unødige bivirkninger, ligesom samfundet samfundet kan spare unødige udgifter. 

Puljen vil, udover medicinområdet, også kunne anvendes til studier, der undersøger andre teknologiers effekt på rationel anvendelse af udgifter til sygehusbehandling. 

Det blev i foråret 2019 besluttet at videreføre den uafhængige forskningspulje på medicinområdet fra 2019-2022, hvorefter puljen skal genevalueres. Puljen blev oprettet i 2013 og har uddelt årlige bevillinger fra 2014-2018. Puljen tilføres 10 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. årligt fra 2020-2022. 

Regionernes Medicin- og behandlingspulje er skabt ved hjælp af bidrag fra alle fem regioner.

I 2019 modtog 13 forskningsprojekter økonomisk støtte. Projekterne skal være med til at sikre, at patienter ikke får unødig eller uvirksom medicin. Målet med ét af de projekter, hvor læger nu får tilskud til forskning, er på landsplan at undersøge effekten af de nye lægemidler på cystisk fibrose samt behovet for den øvrige behandling og de samfundsøkonomiske omkostninger. Et andet projekt vil undersøge gavnlige og skadelige virkninger af iltbehandling til kritisk syge patienter, mens et tredje omhandler at mindske udviklingen af nærsynethed hos danske børn. Og der er mange flere gode eksempler - læs nærmere i oversigten og beskrivelserne af projekter for 2019 herunder.

Det er syvende år i træk, at Styregruppen for puljen bevilger penge til den uafhængige forskning. 

Læs mere:

Ansøgninger til puljen

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
azw transperant.png