Det Nationale Projekt om Værdibaseret Styring

Projektet har til formål at indsamle erfaringer om, hvordan værdibaseret sundhed konkret kan udbredes i Danmark.

Det gennemgående princip i værdibaseret sundhed er, at man tilrettelægger behandlingen efter, hvad der giver størst mulig effekt for patienten. I det nationale projekt undersøger man, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Projektet drives i et samarbejde mellem alle fem regioner, hvor man på hospitaler rundt i landet udvikler værdibaseret sundhed på syv behandlingsområder:
  • Hofte-knæ alloplastik
  • Apopleksi
  • Prostatakræft
  • Epilepsi
  • Angst og depression
  • Hjerter
  • Diabetes
Anvendelse af effekt-mål
Effektmålene danner grundlaget for regionernes konkrete forsøg med at følge op på resultaterne for patienterne i de næste faser af projektet. De udvalgte effektmål skal understøttes med data og anvendes både til kvalitetsudvikling og forbedring af de individuelle patientforløb.
Arbejdet med at indsamle og anvende data
Forsøgene med de syv behandlingsområder skal danne grundlag for en række konkretiseringer af, hvad det vil kræve at gennemføre en bredere implementering af værdibaseret sundhed i Danmark.
Effekt-mål for hvert behandlingsområde
Først skridt på vejen var at identificere de rigtige effekt-mål. Opgaven var at finde ud, hvad der er det vigtigste for patienterne på hvert behandlingsområde. Dette blev gjort på en række workshops af læger patienter og andre eksperter i fællesskab.
At beslutte konkrete effekt-mål for hvert behandlingsområde har været en afgørende milepæl i projektet. Effektmålene varierer for hvert behandlingsområde, fordi hver sygdomsgruppe har særlige kendetegn. Nederst i artiklen findes de 7 behandlingsområder med tilhørende effektmål-mål.
Effektmål

Effektmål for diabetesområdet

På diabetesområdet er udarbejdet 6 effektmål. I den røde boks ses eksempel på mulige PRO-spørgsmål. 

Effektmål - Diabetes.JPG

Se effektmål for de resterende behandlingsområder nederst på siden

Video

Værdibaseret sundhed

Mennesket skal i centrum i vores sundhedsvæsen og borgerne skal høres. Det handler om at finde ud af, hvad der giver værdi for patienterne.