Benchmarking af psykiatrien

Danske Regioner præsenterer nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

I rapporterne præsenterer Danske Regioner sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

Tallene viser udviklingen for psykiatrien over de seneste fem år. Data i rapporterne er indberettet af regionerne og baserer sig på aktivitets- og regnskabstal for de pågældende år.

Det er i pjecen muligt at sammenligne regionernes aktiviteter og økonomi på tværs af regionerne med hensyn til en række områder:

Organisering og kapacitet i psykiatrien
• Antal sengepladser
• Personalegrupper
• Belægningsprocent
• Henvisninger

Antal patienter i psykiatrisk behandling
• Udvikling i antallet af patienter
• Patienter i behandling flere år i træk
• Tværgående patienter

Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien/voksenpsykiatrien
• De hyppigste aktionsdiagnoser
• Det gennemsnitlige antal udskrivninger
• Længden af indlæggelser
• Gennemsnitlig indlæggelsestid
• Genindlæggelser inden for 30 og syv dage
• Det gennemsnitlige antal ambulante besøg
• Andelen af ambulante besøg, der er ikke-besøg
• Udvikling i antal voksne retspsykiatriske patienter

Mellemregional aktivitet
• Antal af regionens borgere der behandles i andre regioner
• Udskrivninger af borgere med bopæl i andre regioner

Ventetid

Absenteringer

Økonomi
• De tilrettede driftsudgifter
• Udgifter til psykologhjælp

Tilfredshedsundersøgelser

Hvis du vil vide mere

Kontakt

mikkel.png
Relaterede nyheder

Læs mere

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Arbejdsgruppe: Vi skal turde prioritere i sundhedsvæsenet

Der er behov for at tage snakken om de svære spørgsmål om prioritering i sundhedsvæsenet, skriver Lone Sondrup, fmd. for regionernes arbejdsgruppe om prioritering i sundhedsvæsenet i en kronik.

Læs mere

Debat om prioritering er vigtig, mener arbejdsgruppe

Nye forbedrede behandlinger og medicin mod flere lidelser betyder, at vi lever længere. Udviklingen i sundhedsvæsenet er på mange måder en succes. Men samtidig er sundhedsvæsenet presset økonomisk, nu og i fremtiden. - Vi er nødt til at prioritere, lyder det fra en gruppe regionalpolitikere.

Læs mere