Benchmarking af psykiatrien

Danske Regioner præsenterer nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

I rapporterne præsenterer Danske Regioner sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

Tallene viser udviklingen for psykiatrien over de seneste fem år. Data i rapporterne er indberettet af regionerne og baserer sig på aktivitets- og regnskabstal for de pågældende år.

Det er i pjecen muligt at sammenligne regionernes aktiviteter og økonomi på tværs af regionerne med hensyn til en række områder:

Organisering og kapacitet i psykiatrien
• Antal sengepladser
• Personalegrupper
• Belægningsprocent
• Henvisninger

Antal patienter i psykiatrisk behandling
• Udvikling i antallet af patienter
• Patienter i behandling flere år i træk
• Tværgående patienter

Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien/voksenpsykiatrien
• De hyppigste aktionsdiagnoser
• Det gennemsnitlige antal udskrivninger
• Længden af indlæggelser
• Gennemsnitlig indlæggelsestid
• Genindlæggelser inden for 30 og syv dage
• Det gennemsnitlige antal ambulante besøg
• Andelen af ambulante besøg, der er ikke-besøg
• Udvikling i antal voksne retspsykiatriske patienter

Mellemregional aktivitet
• Antal af regionens borgere der behandles i andre regioner
• Udskrivninger af borgere med bopæl i andre regioner

Ventetid

Absenteringer

Økonomi
• De tilrettede driftsudgifter
• Udgifter til psykologhjælp

Tilfredshedsundersøgelser

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
Relaterede nyheder

Læs mere