Benchmarking af psykiatrien

Danske Regioner præsenterer nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

I rapporterne præsenterer Danske Regioner sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

Tallene viser udviklingen for psykiatrien over de seneste fem år. Data i rapporterne er indberettet af regionerne og baserer sig på aktivitets- og regnskabstal for de pågældende år.

Det er i pjecen muligt at sammenligne regionernes aktiviteter og økonomi på tværs af regionerne med hensyn til en række områder:

Organisering og kapacitet i psykiatrien
• Antal sengepladser
• Personalegrupper
• Belægningsprocent
• Henvisninger

Antal patienter i psykiatrisk behandling
• Udvikling i antallet af patienter
• Patienter i behandling flere år i træk
• Tværgående patienter

Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien/voksenpsykiatrien
• De hyppigste aktionsdiagnoser
• Det gennemsnitlige antal udskrivninger
• Længden af indlæggelser
• Gennemsnitlig indlæggelsestid
• Genindlæggelser inden for 30 og syv dage
• Det gennemsnitlige antal ambulante besøg
• Andelen af ambulante besøg, der er ikke-besøg
• Udvikling i antal voksne retspsykiatriske patienter

Mellemregional aktivitet
• Antal af regionens borgere der behandles i andre regioner
• Udskrivninger af borgere med bopæl i andre regioner

Ventetid

Absenteringer

Økonomi
• De tilrettede driftsudgifter
• Udgifter til psykologhjælp

Tilfredshedsundersøgelser

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
Relaterede nyheder

Læs mere

Svært psykisk syge skal have et håb om et bedre liv

Der er brug for at rette et større fokus på de mennesker i psykiatrien, der er hårdest ramt af psykiske problemer. "Vi skal give dem et håb om et bedre liv", skriver Sophie Hæstorp Andersen, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere

19 ud af 20 unge får plads på ønskegymnasiet

95 procent af unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres ønskegymnasium. - Jeg er glad for at se, at langt de fleste har fået opfyldt deres førstevalg, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere