Sundhedsdata og -it

Digitaliseringen er et middel til at indfri vores sundhedspolitiske mål om et sammenhængende sundhedsvæsen i verdensklasse, der har borgeren i centrum. Sammenhængende it-systemer og bedre brug af sundhedsdata er nødvendige for kvalitetsudviklingen af det danske sundhedsvæsen

Digitalisering rummer et stort potentiale for at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen, som kan behandle bedre og billigere. Digitalisering er samtidig et vigtigt instrument til at understøtte de forandringsprocesser, som følger med kvalitetsdagsordenen. Det er derfor væsentligt, at regionerne sammen med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet griber og udnytter de digitale muligheder.

REGIONERNE SAMARBEJDER OM DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN

Regionerne arbejder målrettet med digitaliseringen for at gøre en række ting lettere og bedre for borgere og sundhedspersoner. Vores fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet indeholder seks strategiske målsætninger for det digitale sundhedsvæsen

  • Vi gør det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet
  • Vi gør det nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgaver
  • Vi udvikler it-infrastrukturen for at skabe sikke og stabil drift
  • Vi samarbejder om at få mest muligt ud af sundhedsvæsenets ressourcer
  • Vi tager teten på at skabe sammenhængende patientforløb
  • Vi skaber klare aftaler for det digitale samarbejde i partnerskab med stat, kommuner og praktiserende læger

SAMMENHÆNGENDE IT-SYSTEMER SKABER OVERBLIK

Regionerne har i dag mange forskellige it-systemer, der hver især løser specialiserende opgaver. En vigtig opgave er at få it-systemerne til at tale sammen, så læger og sygeplejersker let kan få overblik over patienter og behandlinger. Det er et mål for alle regionerne at sikre dette overblik ved fortsat at udvide og forbedre it-systemerne.

Læs mere

Digitalisering og sundheds-it på Linkedin

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere