Indsatser med borgeren i centrum

Den digitale udvikling har givet nye muligheder for udviklingen af sundhedsvæsenet. Denne udvikling tror vi på vil komme borgerne til gavn - det er vigtigt for os i regionerne, at vi giver borgerne løsninger, som gør deres liv lettere. Derfor har vi igangsat en række indsatser, der sætter borgeren i centrum.

National udbredelse af telemedicin til borgere med KOL
Regionerne har indgået en aftale med staten og kommunerne om telemedicinsk hjemmemonitorering af bl.a. KOL-patienter. Målet er at kunne behandle de omkring 40.000 danskere, som lider af svær KOL. Ved udgangen af 2019 skal disse patienter tilbydes telemedicinsk behandling. Med apparater til at måle for eksempel blodtryk, vægt og iltmætning i blodet betyder den telemedicinske KOL løsning, at konsultationen kan klares fra patientens hjem.

Brug af telemedicin forudsætter, at vi nedbryder siloer på tværs af sundhedssektoren og kommunen, hvis vi for alvor skal høste gevinsterne – og hvis vi vil betragte telemedicin som en tværsektoriel ydelse. Først når vi har fjernet siloerne, får patienten et sammenhængende patientforløb.

Læs mere om den nationale udbredelse på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Patientrapporterede oplysninger
Digitaliseringen giver os  mange muligheder for at involvere borgerne. For at sikre, at sundhedssektoren sætter borgeren i centrum, skal vi være bedre til at lytte til borgeren.

Regionerne vil sprede brugen af patientrapporterede oplysninger. Ved hjælp af digitale spørgeskemaer kan borgeren registrere data om sin sundhedstilstand hjemme fra. På den måde kan vi sammen med borgeren beslutte, hvornår et lægetjek er nødvendigt. Det betyder, at patientens oplevede effekt skal være i centrum.

Borgerens adgang til egen journal
Alle borgere i Danmark har adgang til uddrag af journaler fra hospitaler, medicinoplysninger og svar på laboratorieprøver via sundhedsjournalen på sundhed.dk.
Frem mod udgangen af 2016 vil borgere også få adgang til egne børns og pårørendes sundhedsoplysninger, overblik over aftaler med hospitalerne samt adgang til kommunale sundhedsoplysninger

Journalen som et fælles værktøj
En elektronisk patientjournal er ikke kun et værktøj for sundhedspersonalet. Det er borgerens journal. Derfor har regionerne taget initiativ til, at den elektroniske journal giver mere værdi til borgerne. Vi undersøger lige nu mulighederne for at borgeren kan skrive i egen journal. Det er et ønske fra borgerne, og det tager vi til os. Fordelen er, at det kan styrke borgerens engagement, viden og forberedelse i egen behandling og give sundhedspersonalet større viden om borgerens behov, evner og ønsker. Det vil styrke samarbejdet og forbedre behandlingen. På den måde bliver den elektroniske patientjournal et fælles værktøj.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mette Lindstrøm,
Teamleder
T 3529 8402
M 2617 1856
E mld@regioner.dk
Mette Lindstrøm
Læs mere

Forreteningsmodel for Regionernes Sundheds-IT

Læs mere om de overordnede styringsmæssige og organisatoriske rammer for, hvordan regionerne samarbejder om porteføljen af digitaliseringsprojekter og systemforvaltning i RSIs forretningsmodel.

 

RSIs forretningsmodel