Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI)

Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI) afløser det tidligere Regionernes Sundheds-it og har til hensigt at styrke den fælles retning, strategi og indsats i forhold til digitalisering, data, teknologier og innovation på sundhedsområdet i bred forstand. Samarbejdet viser, at vi indfrier ambitionerne, skaber sammenhæng på tværs af Danmark og sikrer mere sundhed for pengene.

58 pejlemærker for digitalisering af sundhedsvæsenet

Det forpligtende fællesregionale samarbejde er garant for, at de digitale muligheder i stigende grad bliver ens, uanset hvor i landet man befinder sig. I RSI’s levetid har regionerne i fællesskab gennemført 40 pejlemærker. Der arbejdes i øjeblikket med 15 aktive pejlemærker i regionernes fælles portefølje af digitaliseringsprojekter.

Om RSI

Organisering

RSI-direktørkredsens opgave er at sætte de overordnede rammer for regionernes samarbejde om sundhedsteknologi og innovation. RSI-direktørkredsen gør bl.a. dette ved at fastsætte en forretningsmodel for, hvordan regionerne gennemfører fællesregionale sundheds-it-projekter. RSI ledes af en direktørkreds, som udstikker de overordnede retningslinjer for RSI-samarbejdet, herunder træffer beslutninger om at starte og afslutte fællesregionale sundheds-it-projekter. Direktørkredsen er sammensat af direktionsmedlemmer fra alle fem regioner og Danske Regioner, hvilket giver RSI en stærk ledelsesmæssig forankring i regionerne. Formanden for RSI-samarbejdet er Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner. 

Digitaliseringskredsen har ansvaret for at føre RSI's beslutninger og initiativer ud i livet. Kredsen består af regionernes it-direktører samt repræsentanter med forretningsmæssig viden og ansvar i sundhedsvæsenet, herunder hospitalsdirektører og psykiatridirektører. Formanden for Digitaliseringskredsen er Tommy Kjeldsgaard, vicedirektør i Danske Regioner. 

Styregruppen for systemforvaltning fungerer som porteføljestyregruppe for de it-løsninger, som hører under styringsmodellen for systemforvaltning og som regionerne driver og vedligeholder i fællesskab.

De regionale kontaktpersoner fungerer som et centralt bindeled mellem porteføljeniveauet og projektniveauet i RSI’s organisering. Sekretariatet har også direkte kontakt til de projektansvarlige via deltagelse i styregrupper og arbejdsgrupper, men kontaktpersonerne har ansvaret for at samle trådene og sikre overblikket over de respektive regioners RSI-aktiviteter, herunder også statusrapportering.

Kontaktoplysninger for de nuværende RSI-kontaktpersoner: 

Navn Region Mail Telefon
Thomas Jakobsen  Region Hovedstaden thomas.jakobsen@regionh.dk 20 30 30 93
Michael Bjørn Kraft Region Sjælland mkr@regionsjaelland.dk 40 74 75 86
Thomas Bitsch Region Midtjylland thomas.bitsch@stab.rm.dk 20 64 82 94
Christina Meta Karlsen Region Syddanmark christina.meta.karlsen@rsyd.dk 51 52 48 16
Karen Pryssing Region Nordjylland k.pryssing@rn.dk 21 13 99 06
RSI-direktørkreds, Digitaliseringskredsen og Styregruppen for systemforvaltning betjenes af et sekretariat, som refererer til RSI-direktørkredsens formand.

RSI-sekretariatet består af følgende personer:

                         Navn     Stilling         Mail   Telefon
Rasmus Rose  Teamleder rrs@regioner.dk 40 97 74 71
Anne Kjærsgaard (ansvarlig SYS og FSI) Seniorkonsulent akj@regioner.dk 24 91 78 36
Johanne Flowers Parning (ansvarlig RITA) Konsulent jfp@regioner.dk 51 98 55 78
Christian Broholm Andersen  Student cba@regioner.dk 35 29 84 45
Ea Busch-Petersen (ansvarlig Digitaliseringskredsen) Konsulent ebp@regioner.dk 35 29 84 47
Anne Dyrhave Jensen Seniorkonsulent adj@regioner.dk 23 99 67 16 
Lasse Lunding Konsulent lbl@regioner.dk 61 12 49 12

 

Møder i RSI-direktørkredsen:
2018:
09-02-2018, kl. 14.30 - 16.30 (videomøde)
13-04-2018, kl. 12.30 - 14.30 (videomøde)
25-05-2018, kl. 10.00 - 16.00 (seminar v. Danske Regioner)

28-06-2018, kl. 12.30 - 14.30 (videomøde)
13-09-2018, kl. 10.00 - 16.00 (seminar v. Danske Regioner)
26-10-2018, kl. 13.00 - 15.00 (videomøde)
29-11-2018, kl. 12.30 - 14.30 (videomøde)
14-12-2018, kl. 10.30 - 12.30 (videomøde)


Møder i Digitaliseringskredsen: 
2018:
02-02-2018, kl. 10.00 - 16.00 (seminar v. Danske Regioner)
20-04-2018, kl. 14.00 - 15.30 (videomøde)
31-05-2018, kl. 14.00 - 15.30 (videomøde)
22-06-2018, kl. 10.00 - 16.00 (seminar v. Danske Regioner)
24-08-2018, kl. 11.00 - 12.30 (videomøde)
14-09-2018, kl. 11.00 - 12.30 (videomøde)
11-10-2018, kl. 10.00 - 16.00 (seminar v. Danske Regioner)
15-11-2018, kl. 14.00 - 15.30 (videomøde)
13-12-2018, kl. 14.00 - 15.30 (videomøde)

2019:
31-01-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 21-01-2019
28-02-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 18-02-2019 
28-03-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 18-03-2019
26-04-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 08-04-2019
23-05-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 10-05-2019
20-06-2019, kl. 10.00 - 16.00 (seminar). Deadline for sager: 10-06-2019
22-08-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 12-08-2019
27-09-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 17-09-2019
30-10-2019, kl. 10.00 - 16.00 (seminar). Deadline for sager: 18-10-2019 
29-11-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 19-11-2019
19-12-2019, kl. 14.00 - 16.00 (videomøde). Deadline for sager: 09-12-2019


Møder i Styregruppen for systemforvaltning (SYS):
2018 - BEMÆRK: FSI HAR MØDE SAMME DAGE I 2018:
08-02-2018, kl. 13.00 - 16.00 (fysisk v. Danske Regioner)
03-05-2018, kl. 13.00 - 16.00 (fysisk v. Danske Regioner)
13-09-2018, kl. 13.00 - 16.00 (fysisk v. Danske Regioner)
15-11-2018, kl. 13.00 - 16.00 (fysisk v. Danske Regioner)

Møder i Regionernes IT-arkitekturråd (RITA):
2018:
18-01-2018, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
01-03-2018, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
05-04-2018, kl. 10.00 - 15.00 (fysisk møde i Aarhus)
16-05-2018, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
06-06-2018, kl. 10.00 - 15.00 (fysisk v. Danske Regioner)
08-08-2018, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
30-08-2018, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
26-09-2018, kl. 10.00 - 19.00 (fysisk møde i Aarhus)
31-10-2018, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
29-11-2018, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk v. Danske Regioner)

2019:
16-01-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
13-02-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
06-03-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk v. Danske Regioner)
11-04-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
08-05-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
06-06-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk møde i Århus)
12-08-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
12-09-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk møde i Århus)
21-10-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
14-11-2019, kl. 09.00 - 12.00 (videomøde)
05-12-2019, kl. 10.00 - 15.30 (fysisk v. Danske Regioner)