Gå til indhold

Kliniske forsøg med lægemidler

Når kliniske forsøg med nye lægemidler placeres i Danmark, giver det danske patienter adgang til ny behandling og styrker sundhedsforskningen. Derfor har regionerne og regeringen etableret organisationen Trial Nation, der skal fremme kliniske forsøg i Danmark.

Kliniske afprøvninger er afgørende for, at nye lægemidler kan opnå myndighedsgodkendelse. For lægemiddelvirksomhederne forudsætter adgangen til de rette patienter et tæt samarbejde med relevante hospitalsafdelinger, der i kraft af patientkontakten kan hjælpe med rekruttering. Kliniske forsøg er samtidig et aktiv for de hospitaler, som medvirker ved kliniske forsøg. 

For at fremme flere kliniske forsøg i Danmark har regionerne og regeringen i 2018 etableret Trial Nation. Hovedopgaven for Trial Nation er at gøre det nemmere og mere attraktivt for globale virksomheder at foretage kliniske forsøg i Danmark – til gavn for patienter, forskning og samfundsøkonomien.

 

Trial Nation er en gratis service til virksomhederne, når de skal finde egnede sites til kliniske forsøg og patientrekruttering i Danmark. Det giver sundhedsvæsenet langt bedre muligheder for at gennemføre innovativ og værdifuld forskning. Samtidigt bidrager det både positivt til de danske patienter, der hurtigt får adgang til ny og banebrydende medicin og til samfundsøkonomien, fordi der med mere forskning kommer flere arbejdspladser og vækst. Endelig skaber det bedre muligheder for, at virksomhederne kan udføre kliniske forsøg og få dokumentation for, at deres produkter er sikre og har en effekt.

Baggrund

Trial Nation er resultatet af et tæt samarbejde mellem Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og danske life science-virksomheder. Initiativet bygger på resultaterne af initiativerne ”Én Indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” og ”NEXT”, der siden 2012 har haft succes med at trække flere kliniske forsøg til Danmark. Med Trial Nation blev de to initiativer i 2018 fusioneret til én fælles organisation.

Frem til 2023 investerer regionerne i alt 47 millioner kroner i Trial Nation. Regionernes investering går bl.a. til drift af eksisterende centre på en række sygdomsområder (bl.a. kræftområde, lungesygdomme, infektionsmedicin og hudsygdomme) samt etablering af nye centre. Regionernes aktive bidrag til Trial Nation omfatter derudover klinisk personale, der deltager i afviklingen af kliniske forsøg.

Læs mere om Trial Nation