Gå til indhold

Kliniske forsøg med medicinsk udstyr

Nye og innovative medico-løsninger kan bidrage til bedre kvalitet og et mere effektivt sundhedsvæsen. Mange medico-virksomheder har brug for bedre adgang til relevante kliniske miljøer, når nye produkter skal udvikles og afprøves. ”Trial Nation” skal hjælpe sådanne matches på vej.

Medico-tekniske produkter dækker en bred vifte lige fra kanyler til scannere. Medico-produkter bruges overalt i sundhedsvæsenet og er afgørende for, at der hver dag kan leveres sundhed til borgerne. Nye og innovative medico-produkter er derfor også en af vejene til at skabe mere og bedre sundhed.

Regionerne ønsker at hjælpe medico-virksomhederne tættere på de kliniske miljøer. Det giver virksomhederne mulighed for sparring fra de potentielle brugere af nye produkter, tidlige tests og kliniske afprøvninger af et udviklet produkt.

Regionerne og regeringen har i 2018 etableret Trial Nation. Trial Nation skaber én indgang for virksomheder og forskere som ønsker at etablere forskningssamarbejder om kliniske forsøg med medicinsk udstyr eller lægemidler med hospitalsafdelinger i Danmark.

Formålet med Trial Nation er således at gøre det nemmere og mere attraktivt for danske og udenlandske virksomheder at placere kliniske forsøg i Danmark - både når det gælder medicoteknisk udstyr og lægemidler.

 

Parterne har brug hinanden

Danmark har en stærk medico-branche, der bygger på stærk viden og kompetencer. Mange danske medico-virksomheder eksporterer i dag globalt og har vokset sig store i et tæt samarbejde med det offentlige sygehusvæsen. Den tradition er der al mulig grund til at bygge videre på.

Regionerne har brug for medico-virksomheder, der i fremtiden kan levere helt nye løsninger, der kan understøtte nye behandlinger af høj kvalitet samt en effektiv drift af sygehusene og resten af sundhedsvæsenet. Tilsvarende har virksomhederne brug for adgang til relevante kliniske miljøer på sygehusene undervejs i udviklingen af nye produkter.

Her er det med til at skabe værdi for virksomheden, hvis man tidligt kan komme i kontakt med relevante klinikere og få kommende brugeres vurdering af produktet. Er produktet nyttigt, og imødekommer det et reelt behov? Kan det give mere effektiv behandling, lindre lidelser, lette arbejdsgange osv.? Skaber det værdi for patienten?

 

Baggrund

Trial Nation er resultatet af et tæt samarbejde mellem Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og danske life science-virksomheder. Initiativet bygger på resultaterne af initiativerne ”Én Indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” og ”NEXT”, der siden 2012 har haft succes med at trække flere kliniske forsøg til Danmark. Med Trial Nation blev de to initiativer i 2018 fusioneret til én fælles organisation.

Frem til 2023 investerer regionerne i alt 47 millioner kroner i Trial Nation. Regionernes investering går bl.a. til drift af eksisterende centre på en række sygdomsområder (bl.a. kræftområde, lungesygdomme, infektionsmedicin og hudsygdomme) samt etablering af nye centre. Regionernes aktive bidrag til Trial Nation omfatter derudover klinisk personale, der deltager i afviklingen af kliniske forsøg.

Læs mere om Trial Nation