Spredning af gode løsninger

Regionerne arbejder aktivt med at få spredt de gode innovative løsninger fra ét sted til alle de steder, hvor løsningen er relevant.

Udviklingen af gode innovative løsninger på en sygehusafdeling er til gavn for alle afdelingens patienter. Nye innovative løsninger, som spredes til andre afdelinger, kommer endnu flere patienter til gavn – jo bredere udbredt jo flere patienter gavner det. Derudover kan sundhedsvæsenet sætte yderligere damp på udviklingen af de gode løsninger, når afdelinger på forskellige sygehuse ikke skal opfinde de samme gode løsninger.

 

Det er dog de færreste løsninger, der bare lige kan spredes med et fingerknips. Det meste innovation griber ind i arbejdsgange og eksisterende systemer, og vil derfor skulle tilpasses den enkelte kontekst. Det tager tid. Desuden skal der et større forarbejde til for afdække, om den løsning, der er så genial et sted, kræver store ændringer af eksisterende systemer eller griber for meget ind i effektive procedurer, at den ikke får samme effekt et andet sted.

Veje til spredning

Der er to oplagte muligheder, når en god idé skal bredes ud til andre relevante afdelinger i sundhedsvæsenet. Den første er, at der allerede ved projektets start inddrages flere parter i projektet end blot den enkelte afdeling. Udover at det gør udbredelsen nemmere, så vil det ofte også være med til at kvalificere løsningen endnu mere, da der kan komme andre perspektiver på udviklingsprojektet. En anden vej at gå er aktivt at forsøge at promovere eller sprede sin idé til andre lignende afdelinger på andre hospitaler. Danske Regioner understøtter dette arbejde.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

MEJ-mette.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Søren Haselmann,
Seniorkonsulent
T
M 9116 7651
E shs@regioner.dk
INTET BILLEDE