Gå til indhold

Sundhedsinnovation i regionerne

Regionerne arbejder dedikeret med sundhedsinnovation for at skabe nye og bedre løsninger til gavn for patienterne. Regionerne er den offentlige sektor, der indgår i flest innovationssamarbejder.

Udviklingen af nye innovative løsninger kommer ikke af sig selv. Fra den første spæde idé eller forskning til udvikling, afprøvning og implementering, er der behov for en dedikeret indsats, oftest på tværs af faggrupper og organisationer. Derfor har alle regionerne opbygget enheder, der kan fremme innovationsarbejdet.

Enhederne har lidt forskelligt fokus og arbejdsopgaver, men er alle sat i verden for at skabe værdi til regionernes driftsområder. De arbejder for, at gode idéer inden for det sundhedsfaglige område opsamles, konkretiseres, afprøves, eventuelt patenteres, realiseres og måske spredes ud. De bidrager med en række forskellige initiativer og aktiviteter og hjælper de innovative projekter på vej. Det kan være alt fra afholdelse af brainstorm workshops til sparring på konkrete projektidéer. Desuden kan de fungere som virksomhedernes adgang til regionerne for at fremme offentlig-privat innovationssamarbejde.

Læs mere om de enkelte regioner og find kontaktoplysninger her:

Derudover indgår regionerne i samarbejder i en række klynger, der arbejder med sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Klyngerne har i slutningen af 2018 etableret et samarbejde i innovationsnetværket Danish Healthtech, som skal styrke det nationale samarbejde om udvikling og test af sundheds- og velfærdsteknologi og fremme samarbejdet mellem private virksomheder, kommuner, hospitaler og universiteter på tværs af landet.

Klyngerne udgør følgende:

Regionerne har en række andre samarbejdspartnere inden for innovationsområdet og støtter bl.a. Center for Offentlig Innovation.