Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse

Regionernes fælles regionale pulje uddeler i år 2019 op til 13,5 mio. kroner til forskning i forebyggelse.

Regionerne har oprettet en fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse. Puljen skal bidrage til, at forebyggelsesindsatsen på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfundsorganisationer mv. går hånd i hånd med den nyeste viden om, hvad der virker.

Regionerne kan ansøge midler til forskningsprojekter, der fremmer viden om forebyggelse på tværs af flere regioner, og producere viden om effekt af indsatser. Forskningen kan involvere flere samarbejdsparter og forskningsmiljøer. Fællesregionale projekter vil blive prioriteret. 

Regionerne har samlet afsat 10 mio. kroner til forskning i forebyggelse hvert år i en fireårig periode med start i 2018. Region Hovedstadens andel af midler anvendes i et sektorfrit forebyggelseslaboratorium, som er forskningsbaseret.

Puljen er i alt på ca. 27,5 millioner kroner, og er specifikt øremærket til forskning i forebyggelse og vil blive udmøntet over de næste tre år.

Puljen vil blive udmøntet i år 2019, 2020 og 2021. I år 2019 vil der både udmøntes midler for 2018 og 2019.

Læs mere: 

Ansøgninger til puljen

Ansøgning til regionernes fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse foregår elektronisk. Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning. Opret en profil og ansøg via e-fond på følgende link:

Log på e-fond

Vejledninger til udfyldelse af ansøgningsskemaerne finder du her: 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema (pdf)

Håndbog for den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse (pdf)

 

Læs mere

Puljen kan søges i perioden d. 15. april 2019 til og med d. 15. juli kl. 12.00.

Det vil være muligt at søge midler fra puljen igen i år 2020 og i år 2021.

Læs om sammensætningen af styregruppen og den faglige arbejdsgruppe her:

Sammensætning af styregruppen og den faglige arbejdsgruppe

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Helene Skude Jensen,
Seniorkonsulent
T 3529 8275
M 3029 1474
E hsj@regioner.dk
Helene Skude Jensen
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mathilde Amalie Buchwald Jessen,
Konsulent
T 91 16 88 83
M 91 16 88 83
E muj@regioner.dk
Mathilde Jessen