regionernes vision for et sundhedsvæsen, der sikrer

Sundhed, tryghed og gode patientoplevelser

Regionerne er klar til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet

Under overskriften "Trygt, nært, nemt" erklærer regionerne sig klar til at løse den næste bølge af udfordringer i sundhedsvæsenet: Sammenhæng, tryghed og tilgængelighed.

Danskerne lever længere. Det stiller krav til sundhedsvæsenets evne til at behandle flere patienter, flere kronikere og flere multisyge. Teknologien skaber nye muligheder for dialog og monitorering af sygdomme. Det stiller krav til sundhedsvæsenets evne til at møde patienterne digitalt og til at udnytte mulighederne for mere effektiv behandling. Og alle er enige om, at der er en udfordring med sammenhæng mellem hospital, egen læge og de kommunale sundhedstilbud.

Danske Regioners svar er en ny strategi for fremtidens sundhedsvæsen, "Trygt, nært og nemt".

Strategien skal sikre, at regionerne fortsætter arbejdet med at skabe nye løsninger.

- Vi kan præstere kortere ventetider, markant bedre overlevelse på både hjerte- og kræftområdet, samt et styrket akutberedskab. Alligevel er vi hver dag nødt til at lægge os i selen for at løse nye udfordringer. Verden flytter sig og sundhedsvæsenet må følge med - og det er vi klar til. Sundhedsvæsenet skal være trygt, nært og nemt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. 

Med strategien forpligter politikerne sig på et løft af sundhedsvæsenet. Det skal blandt andet sikre færre regionale forskelle, en styrket forebyggelsesindsats, nem adgang til sundhedsvæsenet og mere digital dialog via én digital indgang, bedre sammenhæng mellem hospital, egen læge og kommune med en brobyggersygeplejerske og én indgang til akutte tilfælde.

Regionerne har løsningerne

Regionerne har lagt planen for et trygt, nært og nemt sundhedsvæsen
(kronik, Berlingske 4.10.)

Sammenhæng i patientforløb

Brobyggersygeplejersker skal skabe bedre overblik og tryghed for patienter
(kronik, Jyllands-Posten 21.9.)

Tættere på

Vi vil flytte sundhedsvæsenet ind på mobiltelefonen, så du altid har det lige ved hånden
(kronik, Altinget 4.10.)

Regionerne går forrest

Regionerne leverer gode resultater og er klar til at gøre sundhedsvæsenet endnu bedre
(kommentar, Ræson 14.9.)

trygt, nært og nemt

Hver tredje kontakt med lægen skal være digital

Regionerne er klar til massiv digital satsning, som skal gøre sundhedsvæsnet tilgængeligt 24/7. "Vi vil bruge de digitale muligheder til at sætte patienten i centrum, til at give patienten magten over egne forløb, sådan at det er borgernes tid og muligheder, der styrer systemet. Ikke omvendt", siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

trygt, nært og nemt

1.000 brobyggersygeplejersker skal hjælpe patienter i sundhedsvæsenet

Alle borgere, der har behov for støtte i sundhedsvæsenet skal have ret til en personlig brobyggersygeplejerske tilknyttet, der kan sikre sammenhæng, overblik og tryghed for patient og pårørende, foreslår Danske Regioner.

Læs mere

trygt, nært og nemt

Ét fælles nummer i hele landet hvis du er akut syg

Regionerne opretter nu et fælles landsdækkende akutnummer, der skal erstatte de mange forskellige telefonnumre i dag. Det skal være nemmere at komme igennem til de rigtige, hvis man er akut syg – og derfor skal nummeret været det samme i hele landet.

Læs mere

strategi for fremtidens sundhedsvæsen

Trygt, nært og nemt

Regionerne ønsker at udvikle sundhedsvæsenet, så det bidrager til at gøre borgerne sundere og trygge ved sundhedsvæsenet. Målene tager afsæt i de resultater, som er skabt igennem de seneste 10 år, men også i de udfordringer, som vi vil møde de kommende år.

fakta om sundhedsvæsen

Hvad er op og ned i debatten om regionerne?

Der er rejst en debat om hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid. Her kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten.

relaterede nyheder

Læs mere