Med patienten i centrum

Hvordan kan teknologierne hjælpe til et bedre sundhedsvæsen?

Sund Teknologi

Regionerne arbejder med forskellige nye teknologier, som kan bidrage til løsninger på sundhedsområdets udfordringer. Forudsætningen for at indfri eventuelle potentialer er øgede investeringer i udvikling, afprøvning og skalering af nye værdiskabende løsninger.

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, som kan tilbyde verdensklasse behandling og samtidigt håndtere de stigende udfordringer: Flere ældre, flere med kronisk sygdom, mangel på specialister, eksplosiv vækst i sundhedsdata samt mere aktive sundhedsforbrugere mm.

Med de udfordringer, sundhedssektoren i Danmark i dag står overfor, er der nødt til at ske et radikalt skift. Fokus skal flyttes fra behandling, når behovet opstår, til proaktive og langsigtede forebyggelses- og behandlingstilbud med patienten i centrum. Her kan mange af de nye teknologier bidrage med løsninger, der på sigt kan frigive tid og ressourcer, der igen kan investeres i mere sundhed til den enkelte.

Investering i ny teknologi

I forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i 2017, blev der lanceret et forslag om et ambitiøst investeringsprogram for afprøvning af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf har Danske Regioner og de enkelte regioner - sammen og hver for sig - sat øget fokus på den fortsatte teknologiske transformation af sundhedsvæsenet.

Regionerne tager allerede aktiv del i at forny og styrke sundhedsvæsenet med afprøvning og ibrugtagelse af nye digitale og teknologiske løsninger, hvilket blandt andet illustreres med en eksempelsamling (se boks nederst på siden) og udstilling om ny teknologi lanceret ifm. Danske Regioners generalforsamling i 2018.

Fælles strategi for digital sundhed

I januar 2018 lancerede Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL ”Strategi for digital sundhed 2018-2022”, som skal give et samlet patientoverblik og gøre det muligt at dele relevante oplysninger digitalt. Behovet for digitale løsninger stiger i takt med, at den demografiske udvikling fortsætter, og at sygehusene både bliver mere avancerede.

Den teknologiske udvikling, interessen fra både forskningsmiljøer, brancheorganisationer og private virksomheder samt de generelle forventninger til den digitale transformation er betydelige. Det er et momentum, der skal udnyttes, så sundhedsvæsenet også fremover kan levere ydelser af højeste kvalitet til borgerne.

Video

Nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet

Anvendelsen af nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet er i en rivende udvikling med bl.a. kunstig intelligens, robotteknologier, droner m.v. Hvilke muligheder venter forude, og hvilken betydning får det for fremtidens sundhedsvæsen? Muligheder og udfordringer, der alle bliver berørt i denne informationsvideo.

overblik

Events

E-Sundhedsobservatoriet
9.-10. oktober 2019, Nyborg

Konferencen har et særligt fokus på udvikling og drift af e-sundhed og har gennem de sidste 20 år udviklet en platform, hvor planlæggere, praktikere og klinikere mødes over 2 dage for at lære om det nye, der rør sig e-sundhedsmiljøet, nationalt såvel som internationalt.

High Tech Summit
30.-31. oktober, København

High Tech Summit skaber det perfekte miljø for mødet mellem virksomheder, start-ups, organisationer og universiteter, hvor de kan præsentere deres seneste teknologiske udviklinger, debattere banebrydende opdagelser, deltage i match-making events og generere nye idéer.

WHINN 2019: "Week of Health and Innovation"
19.-21. november 2019, Odense

International konference om fremtidens sundhedsvæsen. Få viden, inspiration og indsigt i ny forskning og internationale trends og skab nye kontakter til sundhedsinnovationens frontløbere.

HealthTech Summit 2020
26. marts 2020

Egne publikationer

Læs mere

10 gode eksempler på brugen af ny sundhedsteknologi

Ét indblik i regionernes arbejde af ny sundhedsteknologi. Publiceringen skildrer 10 gode eksempler på, hvordan der allerede arbejdes med ny teknologi i sundhedsvæsenet.

Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - strategi for digital sundhed 2018-2022

Strategien skal sikre den fortsatte bevægelse mod en mere helhedsorienteret indsats, hvor hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praksissektor og andre offentlige og private aktører i hele sundhedsvæsenet kan samarbejde i et integreret netværk om og med borgeren i centrum (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL - 2018).

Sundhed i skyen - et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet
Udviklingen af ny teknologi på sundhedsområdet er eksploderet de sidste ti år, og  teknologien vil forstyrre vores tilgang til sundhed, ligesom teknologien har forstyrret andre brancher og sektorer. Det kan lyde faretruende, for hvornår er forstyrrelser noget godt? Det er de, når forstyrrelserne fører til nytænkning, kreativitet og bedre løsninger – både for borgerne og for sundhedssektoren som system.

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Svend Oldenburg,
Seniorkonsulent
T -
M 21 44 85 51
E svo@regioner.dk
intet-billede.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png
relaterede nyheder

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Regionerne og erhvervslivet samarbejder om digitalt løft af sundhedsvæsenet

For første gang går sundhedsvæsenet og erhvervslivet sammen i et større offentlig-privat samarbejde om at udnytte den nyeste digitale teknologi til at skabe bedre sundhed. Det er Danske Regioner og Dansk Industri som nu indleder et utraditionelt samarbejde om at bruge teknologien til at give bedre forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og genoptræning.

Læs mere

Regionerne satser på 360 graders innovation

Blodprøvedroner. Avanceret behandling allerede i ambulancen. Tættere samarbejder mellem klinikere, forskere og industrien om sundhedsinnovation er nødvendige, hvis vi vil løse sundhedsvæsenets udfordringer. Regionerne er klar til at samle kræfterne indadtil og udadtil til gavn for patienterne og for Danmark.

Læs mere

Robotter alarmerer om hjertestop ved opkald til 1-1-2

En robot er hurtigere end os mennesker til at genkende ord, talemåder og åndedræt. På den måde kan robotter bruges til hurtigt at sikre hjælp til patienter med hjertestop. Udbredelsen af robotterne er en del af et større udspil på hjerteområdet, som Danske Regioner og Hjerteforeningen lancerer.

Læs mere