Gå til indhold
sundhed for alle 2020

Lighed i sundhed og trivsel for alle børn og unge

Sundhed For Alle 2020 Børn og unges trivsel

Vi påvirkes af de vilkår, vi vokser op under, de ressourcer vi har til rådighed, de relationer vi indgår i, og de steder vi færdes. Danske Regioners årlige sundhedskonference Sundhed For Alle sætter fokus på, hvordan vi sikrer børn og unges sundhed og trivsel.

Lighed i sundhed og trivsel starter med gode opvækstvilkår, gode vaner og gode rammer for læring. Ud fra et mål om at øge folkesundheden gennem de kommende generationer satte Danske Regioner på årets sundhedskonference Sundhed For Alle fokus på børn og unges trivsel med følgende emner:

  • Karakteristik af udsathed blandt børn og unge i dag
  • Børn og unge som aktive medspillere
  • Mulige veje til bedre trivsel og sundhed blandt unge
  • Børn og unges adfærd, nudging og hvordan når vi dem

Danske Regioners konference løb grundet corona-situationen af stablen i en digital version. Se optagelse af hele konferencen her.

Læs mere: 

3 kortfilm præsenteret på konferencen 

Familie og Alkohol

Hør om projektet "Familie og Alkohol", som er et tilbud målrettet børnefamilier på Lolland-Falster. 

Screeningssamtale med gravide

Hør om projekt i Brønderslev i Region Nordjylland, hvor man arbejder med opsporing og tidlig støtte til sårbare, gravide familier via screeningssamtaler. 

Tingbjerg Changing Diabetes

Hør om projektet "Tingbjerg Changing Diabetes", hvor omdrejningspunktet er at skabe trivsel og fremme det gode, sunde liv og forebygge diabetes hos Tingbjergs beboere. 

Et fælles samarbejde og ansvar

Sundhedsvæsenet møder børn, unge og deres forældre flere gange i livet. Der er stort potentiale for at styrke den forebyggende indsats i sundhedsvæsenet. Men hvis vi skal sikre de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge trives og er sunde, skal vi også sætte ind der, hvor børn og unge er i hverdagen.

I fællesskab skal vi finde ud af, hvad der motiverer børn og unge til at bevæge sig, deltage i fællesskaber, fortsætte deres skolegang og undgå røg og alkohol. Som samfund skal vi gøre det lettere at tage ansvar for sin egen og sine børns sundhed ved at skabe rammer, der gør det sunde valg til det nemme valg. Det kræver lovgivning, der understøtter gode vaner. Og det kræver fælles indsatser på tværs af sundhedsvæsenet, andre velfærdsområder, daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, civilsamfundet, forskningsmiljøer, dagligvarehandlen, erhvervslivet, mv.

Alt for mange lever for usundt

Vi lever gennemsnitligt længere, men mange lever usundt, og derfor får vi kroniske sygdomme, stress og andre mentale lidelser, som både belaster vores livskvalitet og vores samfundsøkonomi. Hvordan får vi vendt udviklingen? Hør Line Gades podcast ”Sundhedsvisioner”. Her forklarer bl.a. Karin Friis Bach fra Danske Regioner, hvorfor vi skal have en folkesundhedslov. 

Udspil

Læs Danske Regioners udspil på området:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Torsten Ellermann Eriksen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af ACR
relaterede nyheder

Læs mere

57 organisationer bag opråb til Folketinget: Vedtag en folkesundhedslov

Mere lighed i sundhed og mere livskvalitet! Det er målet, når 57 organisationer nu overdrager en fælles opfordring om en folkesundhedslov til Sundheds- og Ældreministeriet og Folketinget. Overdragelsen finder sted på Danske Regioners konference ”Sundhed for alle”. Med en folkesundhedslov skal sundhed tænkes ind på tværs, både nationalt og lokalt.

Læs mere

Sundhed for alle kalder på en samlet indsats

Regionerne har et medansvar for at udligne uligheden i sundhed. Men det er en kompleks problemstilling, der skal tackles bredt. Det kan en ny lov om folkesundhed hjælpe med, skriver formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

Læs mere

En folkesundhedslov nu - fælles skridt mod bæredygtig sundhed

Flere og flere får kroniske lidelser og psykiske sygdomme. Samtidig vokser kløften mellem dem, der lever godt og længe, og dem, der lever kortere og med færre gode leveår. Det er en skræmmende udvikling, som koster både menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner. - Politisk handlekraft og en folkesundhedslov kan ændre de dystre prognoser, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Læs mere

Nye anbefalinger fra Danske Regioner: Vi skal forbedre behandling og forebyggelse af multisygdom

Der er behov for at forbedre indsatsen hele vejen rundt, når vi skal forebygge og behandle multisygdom. Vi har både brug for en folkesundhedslov, og at sundhedsvæsenet sætter turbo på at udvikle løsninger, der møder mennesker med flere kroniske sygdomme og deres forskellige behov. Det er nu – og i de kommende år frem – at de nødvendige skridt skal tages.

Læs mere