Gå til indhold

Sundhed for alle 2020 - Børn og unges trivsel

Danske Regioners årlige sundhedskonferencen blev afholdt digitalt den 7. november 2020 under temaet børn og unges trivsel.

Grundet coronasituationen blev Danske Regioners årlige sundhedskonference Sundhed For Alle afholdt digitalt. Nedenfor kan du se og lytte til alle oplæg fra dagen.

Velkomst og appel om en folkesundhedslov ved formand for Danske Regioner Stephanie Lose

Karakteristik af udsathed blandt børn og unge ved Noemi Katznelson, professor, centerleder og forskningsleder Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Børn og unge som aktive medspillere: De unge har ordet

Børn og unge som aktive medspillere: Oplæg ved overlæge Kirsten Boisen, overlæge, ph.d., Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet

Mulige veje til bedre trivsel og sundhed hos børn og unge: Paneldebat I

Mulige veje til bedre trivsel og sundhed hos børn og unge: Politiske kommentarer fra Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget og Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget

Børn og unges adfærd, nudging og hvordan når vi dem ved Pelle Guldborg Hansen, Adfærdsforsker, Roskilde Universitet

Mulige veje til bedre trivsel og sundhed hos børn og unge: Paneldebat II