TEMA

Investering i et moderne sundhedsvæsen

Sygehusbyggeri

Regionerne investerer nu og i de kommende år 41.4 milliarder kroner i nybyggeri, udbygning og renovering af sygehuse

Investeringerne i sygehusstrukturen og nye fysiske rammer tager afsæt i behovet for øget specialisering. Vi samler behandlingerne på færre enheder for at øge den faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt.

Ambitionen er at sikre den bedste og mest effektive behandling, der - vigtigst af alt - tager udgangspunkt i, og skaber værdi for patienten. Der er således tale om meget mere end mursten, da der i ligeså høj grad tale om en organisatorisk forandringsproces, der i højere grad end i dag understøtter sammenhængende patientforløb, og bidrager til øget patientsikkerhed, kvalitet og effektivitet.

De nye sygehusbyggerier vil således sikre, at patienterne - også i fremtiden - vil blive tilbudt den bedst mulige behandling i fysiske og organisatoriske rammer, der vil tilvejebringe et kvalitetsløft til det samlede sundhedsvæsen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christina Carlsen,
Seniorkonsulent/Teamleder
T 3529 8277
M 2917 0266
E cca@regioner.dk
cca.png
godtsygehusbyggeri.dk

Følg med i sygehusbyggerierne

På hjemmesiden godtsygehusbyggeri.dk kan du se den aktuelle status på de enkelte byggerier og holde dig opdateret via aktuelle arrangementer, rapporter m.m.

Du også kan tilmelde dig Nyhedsbrevet Godtsygehusbyggeri og månedligt modtage nyheder her fra direkte i din indbakke. 

vibyggerforlivet

Vi bygger for livet

Vi bygger for livet vil sætte spot på, hvordan Danmarks hospitaler udvikler sig og bygges / ombygges. Bag kampagnen står Danske Regioner og landets fem regioner - Region Nord, Region Midt, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Danmark er i gang med omfattende nybyggeri af hospitalerne. Frem mod 2025 åbner de nye og de ombyggede hospitaler i landets fem regioner for patienterne.
De nye hospitaler samler specialerne, tilbyder langt bedre faciliteter
med fx enestuer, og de er tilrettelagt efter tæt inddragelse af pårørende og patienter.

Med afsæt i sloganet ’Vi Bygger For Livet’ står Danske Regioner og Danmarks fem regioner bag en kampagne, der fortæller om de nye hospitaler og den behandling og kvalitet, vi kan tilbyde i de nye rammer.

Få mere information

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere