med patienten i centrum

Hvad giver størst værdi for patienten?

Værdibaseret Sundhed

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, der har fokus på, at give patienten den størst mulige værdi af sin behandling. Derfor vil regionerne i højere grad se på effekten af sundhedsvæsenets indsats

Hvad får patienterne ud af mødet med sundhedsvæsenet?

Hvad får patienterne ud af mødet med sundhedsvæsenet? Det ved vi ikke nok om i dag. Vi har store mængder af data, som fortæller om ventetider, antallet af behandlinger, overholdelse af gældende retningslinjer og meget mere. Men vi ved ikke nok om, hvad patienterne i sidste ende får ud af mødet med sundhedsvæsenet. Oplever patienten eksempelvis færre smerter efter genoptræningen af knæet? Og føler den enkelte sig mindre begrænset af sin diabetessygdom, som følge af indsatsen på sygehuset og i kommunen? Vi skal med andre ord vide mere om den effekt, som sundhedsvæsenets indsats har på patientens sundhedstilstand. Og bruge den viden til at løfte kvaliteten. På den måde kan vi også få et mere effektivt sundhedsvæsen, fordi vi bedre kan rette ressourcerne mod de indsatser, som vi ved skaber mest værdi for patienterne.

Vi skal spørge patienterne

For at få et mere værdibaseret sundhedsvæsen, arbejder regionerne på at udvikle nye datakilder, hvor vi måler værdien af sundhedsvæsenets indsats direkte på patienterne. Regionerne ønsker i langt højere grad end i dag at anvende patientrapporterede oplysninger (PRO). Patientrapportende oplysninger indsamles typisk i spørgeskemaer, hvor patienterne svarer på, hvordan de oplever deres sundhedstilstand. Afhængigt af sygdommen kan man fx spørge om patienten har smerter, føler sig mentalt stærk eller oplever bivirkninger forbundet til behandling. På den måde kan man få et indblik i effekten af sundhedsvæsenet indsats. Spørgsmålene skal udarbejdes, så de måler på lige netop det, som er vigtigt for den relevante patientgruppe. Det skyldes, at de udfordringer, der opstår når man lider af diabetes, helt naturligt vil være anderledes end udfordringerne forbundet med en knæoperation, som igen er forskellige for livet med angst.

Forskellige sundhedsydelser men fælles mål

Det er ikke nok at fokusere på sygehusene, fordi det resultat, patienten får, ofte vil opstå som et sammenspil mellem aktører. Egen læge er ofte indblandet i det tidlige forløb, og mange patienter modtager pleje og genoptræning i kommunen efter udskrivelsen fra sygehuset. Selvom kommuner, hospitaler og praksissektoren leverer forskellige sundhedsydelser, skal de alle i sidste ende bidrage til et godt slutresultat for patienten. Regionerne ønsker, at man på tværs af sektorer i højere grad får fælles mål, som kan bidrage til en mere koordineret indsats, hvor fokus er på værdi for patienten.
At rette fokus mod værdi for patienten og samarbejde med andre sektorer skal også understøttes af de styringsmæssige rammer for sundhedsvæsenet. De skal give mere rum til samarbejde og lokal ledelse. Der er behov for en styring med mindre fokus på antallet af behandlinger og kontroller sygehuset laver, og mere plads til fokus på den værdi der skabes for patient og samfund.

Video

Værdibaseret sundhed

Hvad er vigtigt for patienterne? Og hvad får patienterne i sidste ende ud af behandlingsforløbet? I filmen kan du høre mere om, hvordan man arbejder med værdibaseret sundhed på Ortopædkirurgisk Afdeling i Farsø.

Afdelingen deltager i det nationale projekt om værdibaseret styring, som du kan læse mere om her: http://www.regioner.dk/sundhed/nationalt-projekt-om-vaerdibaseret-sundhed   

konference om værdibaseret sundhed

Se plancher og videoer fra Konference om Værdibaseret Sundhed

Lægeforeningen og Danske Regioner afholdt i samarbejde Konference om Værdibaseret Sundhed den 5. februar 2018 i Tivoli Hotel og Congress. Her kan du finde programmet fra konferencen, plancher og optagelser af oplægsholderne.

Tidsskrift

Temanummer om værdibaseret sundhed

Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen har udgivet et temanummer om værdibaseret sundhed. Læs tidsskriftet og bliv klogere på arbejdet med værdibaseret sundhed i Danmark.

Link: Dansk Sundhedsvæsen Tidsskrift - April 2018 (PDF)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel-MHV.png
kontakt

Hvis du vil vide mere

Simon Nørregaard Jensen,
Seniorkonsulent / Projektleder på Værdibaseret Sundhed
T 3529 8287
M 5126 2010
E snj@regioner.dk
Simon Nørregaard Jensen (SNJ)
relaterede nyheder

Læs mere

Læger, patienter og regioner: Fem principper skal sikre den rette styring af sundhedsvæsenet

Lægeforeningen, Danske Patienter og Danske Regioner kommer nu med en klar udmelding til regering og Folketinget om, hvordan sundhedsvæsenet frem over bør styres. Fem principper skal sætte retningen.

Læs mere

Forhandlingsstart: 2,7 mio. patienter har brug for penge til bedst mulig behandling næste år

Første møde om pengene til sundhedsvæsenet næste år er afholdt. Danske Regioner håber på et betydeligt løft af økonomien. - Det er tiltrængt af hensyn til de mange patienter, vi kan imødese, og som vi gerne vil hjælpe bedst muligt, lyder det fra formanden, Bent Hansen.

Læs mere

Konkrete mål for værdibaseret styring på plads

Regionerne ønsker i højere grad at styre hospitalerne efter den værdi, som patienterne oplever, og nu er regionerne klar med konkrete effektmål for fem behandlingsområder.
"Vi har nået den første af mange milepæle inden for værdibaseret styring, som vil komme patienterne til gode", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Mindre regneark – mere værdi

DEBAT: Vi har brug for en ny kurs både for sundhedsvæsenet som helhed og for vores hospitaler og sygehuse. Vi har brug for en justeret retning, fordi vi hverken kan eller vil presse tempoet yderligere op på hospitalerne. Og vi har brug for nye vinde, fordi vi skal skabe bedre sundhed hos befolkningen for de ressourcer, der er til rådighed, mener Danske Regioners formandskab.

Læs mere