Gå til indhold

Beretning 2015

Gode resultater også i 2015

I 2015 fik danskerne kortere ventetid til behandling, og regionerne styrkede den gode udvikling med bedre overlevelse efter hjertesygdom og kræft. For bare at nævne nogle af de gode resultater på sundheden i 2015. Det skete samtidig med, at regionerne endnu en gang kunne dokumentere, at sundhedsvæsenet leverer mere for de samme penge. Vi kan godt som regionspolitikere og som medarbejdere være stolte af de resultater, vi har skabt for borgerne i 2015. Debatten om regionernes fremtid har ulmet i nogle år, men efter Folketingsvalget i sommeren 2015 er den klinget af. Nu er der fokus på regionernes evne til at skabe resultater, hver for sig og i fællesskab. Den udfordring tager vi gerne op. Vi vil ikke mødes på laveste fællesnævner, men vi vil lære af hinandens gode erfaringer og vedvarende arbejde for at nå bedre resultater for borgerne. Det arbejde er allerede godt i gang. Regionernes resultater har nærmet sig hinanden i de seneste år, og det vil fortsætte i de kommende.

2015 var også skelsættende, fordi vi samlede de mange gode projekter og initiativer, der er i regionerne og i organisationerne med at sætte borgeren i centrum. Det er samlet under den fælles dagsorden Borgernes Sundhedsvæsen. Her har alle centrale aktører i sundhedsvæsenet forpligtet sig til at arbejde for at sætte borgernes behov og ønsker i centrum. Vi har sat en lang række initiativer i gang. Det drejer sig blandt andet om at bruge patienters feedback aktivt, bedre kommunikation, mere forståelige journaler og indførelse af en behandlingsansvarlig læge. Borgernes Sundhedsvæsen skal ændre vores måde at styre på og understøtte en patientorienteret kultur på sygehusene. Udviklingen er langt på nogle områder, på andre områder er det på vej. Vi har sat vigtige ting i gang med Borgernes Sundhedsvæsen i 2015. De kommende år skal vi holde fast og selv gå forrest med en inddragende tilgang til borgerne, så vores forandringsdagsorden bliver en realitet.

Det lykkes os at sætte dagsorden på prioriteringsområdet i 2015. Danske Regioner mener, der skal være en sammenhæng mellem pris og værdi for patienterne på dyr medicin, ny teknologi med videre. Danske Regioner har i 2015 lagt vægt på at nuancere debatten gennem nye analyser og ved at formidle erfaringer fra andre lande. Danske Regioners bestyrelse har drøftet emnet på flere bestyrelsesmøder og har været optaget af at finde løsninger. Løsninger der har fokus på den medicin, teknologi med videre, der virker.

Vækst har været et vigtigt område for regionerne i 2015. Vi har sat en tydelig vækstdagsorden med vores lancering af VækstDanmark 2025. Vi vil sikre vækst og gode livsvilkår i hele Danmark. Vi har i 2015 haft fokus på borgernes adgang til offentlig transport, jobskabelse og understøttelse af vækstvirksomheder. Vi har formuleret en ti punkts plan med konkrete forslag til at styrke vækst i hele Danmark. Den vil vi arbejde koncentreret for at realisere i 2016. Ligesom vi vil styrke kendskabet til regionernes betydningsfulde opgave med at arbejde med vækst i et regionalt perspektiv, der netop tager hensyn til styrker i de enkelte landsdele og samtidig binder Danmark sammen. I regionerne kan vi binde politikområderne sammen, så det giver bedre levevilkår for borgerne og bedre arbejdskraft for erhvervslivet. Det har vi gjort i 2015, og det vil vi gøre i 2016.


Bent Hansen, formand for Danske Regioner
Jens Stenbæk, næstformand for Danske Regioner