Gå til indhold

Om Danske Regioner

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og har til opgave at yde en professionel betjening af Danske Regioners politiske ledelse.

Vi er den drivende kraft i udviklingen af sundhedsvæsenet, den førende stemme i den sundhedspolitiske debat, og vi arbejder for attraktive levevilkår og et godt miljø i alle dele af Danmark.

Mission for Danske Regioner

Vi forener regionernes interesser og sætter politiske dagsordener for et sundere og mere bæredygtigt Danmark.

Vision for Danske Regioner

Vi skaber sundhed for alle og gør det attraktivt at leve, arbejde og uddanne sig i alle dele af landet.

Værdier for Danske Regioner

Vores engagement skaber værdi
Vi tager vores opgave seriøst og brænder for at skabe løsninger for regionerne, borgerne og samfundet.

Vores faglighed sikrer kvalitet
Vi leverer høj kvalitet, der er til at stole på, og baserer vores resultater og dagsordener på saglighed og faglighed.

Vi tager udfordringerne op og handler på dem
Vi er proaktive og tør tænke nyt, når der skal sættes dagsordener og handling bag ordene.

Vi står stærkere sammen
I vores relationer er vi troværdige, pålidelige og ordentlige, og vi samarbejder internt og eksternt med åbenhed, dialog og respekt.

 

Danske Regioner er ledet af en politisk valgt bestyrelse. Et formandskab bestående af formand og to næstformænd varetager den daglige politiske ledelse. Den daglige ledelse af administrationen varetages af den administrerende direktør. Sekretariatet består af cirka 160 medarbejdere og har til huse i Regionernes Hus på Dampfærgevej i København.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Bente Kragelund Jønsson