Gå til indhold
én fælles indgang

Regionernes Bio- og GenomBank

En biobank er en samling af biologisk materiale (f.eks. blod og væv), som opbevares efter gældende lovgivning.

I Danmark har vi de bedste muligheder for at bruge sundhedsdata i forskning og behandling til at skabe bedre sundhed. Gennem brug af sundhedsdata kan vi målrette behandling og forebyggelse af mange sygdomme særligt for kommende generationer. Det skyldes vores unikke registre, databaser og biobanker kombineret med organiseringen af vores sundhedsvæsen. Regionerne ønsker at understøtte dette arbejde bl.a. ved at sikre en fælles indgang til biobanker i Danmark.

rbgb

Seneste nyheder

Vision

Regionernes Bio- og GenomBank vil

  • Skabe én national Bio- og GenomBank
  • Være en hjørnesten i dansk sundhedsforskning som Danmarks Bio- og GenomBank
  • Være en attraktiv samarbejdspartner såvel nationalt som internationalt
  • Sikre én nem, transparent og sikker indgang til biologisk materiale i Danmark
  • Være garant for biologisk materiale af høj kvalitet
  • Fortsat udbygge samarbejdet med Den Nationale Biobank på Statens Serum Institut
Fokus

Personlig medicin

Et særligt politisk satsningsområde for regionerne er personlig medicin. 

Regionernes Bio- og GenomBank er med til at danne grundlaget for udvikling af personlig medicin. Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af genetisk information kan tilpasse behandling til den enkelte patient.