Gå til indhold

Nyheder

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Nye tal fra regionerne: Langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden

Langt de fleste kræftpatienter kommer i gang med deres behandling inden for tidsfristerne af de maksimale ventetider, og det er kun en brøkdel af patienterne som venter længere af kapacitetsmæssige årsager.

Læs mere

Danske Regioner: Lad os lave en langsigtet plan for investeringer og vedligehold af hospitaler

Det går ikke med kortsigtede lappeløsninger af nedslidte hospitaler samt drypvist vedligehold af sundhedsvæsenets IT og medico-udstyr. Danske Regioner efterlyser analyse og langsigtet plan for anlægsinvesteringer. 

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Landets største fødeafdeling sparer klimaet for hundredevis tons CO2

Når kvinder føder på Hvidovre Hospital, er de også med i en klimasucces. Hospitalet opsamler og destruerer nemlig over 50% af den lattergas, der bruges ved fødslerne. Dermed spares klimaet for 447 tons C02 om året. Danske Regioner ser et stort reduktions-potentiale, hvis alle fødeafdelinger i landet kan gøre det samme.

Læs mere