Gå til indhold
Beretning 2020

Regionerne i bevægelse

Samlet set, ser vi i Danske Regioner ind i fremtiden med stor fortrøstning og vilje til at tage et endnu større og bredere ansvar for et sammenhængende og velfungerende Danmark. Læs publikationen "Regionerne i bevægelse". 

 

AKTUELT

Nyheder

3 helikopterreddere fører en skadet person ud af redningshelikopteren der er landet på hospitalet

Akutlægehelikopterne fløj rekordmange missioner i et coronapræget 2020

Næsten 4.700 missioner. Så mange gange var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne i 2020. Tallet steg med godt 10 procent i forhold til året før. Stigningen skete i et år, der stod i coronapandemiens tegn.

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Regionerne har forberedt sig på sygeplejerskestrejke fra i nat

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fremsat af Forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud natten til lørdag. Regionerne har forberedt sig så godt som muligt, når det gælder udskydelser, og alle berørte patienter får direkte besked fra deres region.

Læs mere

17 bud på bedre og mere effektivt medicinforbrug

Forbruget af medicin stiger, udgifterne stiger og corona-krisen har vist, at leverancerne kan svigte. Danske Regioners bestyrelse har derfor netop vedtaget, at arbejde videre med 17 forslag på medicin-området. Målet er at sikre bedre kvalitet og forsyningssikkerhed.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere
GF21

Danske Regioners generalforsamling 2021

Danske Regioners generalforsamling løb af stablen digitalt grundet COVID-19-situationen. Se program og beretning samt fotos og video fra dagen her.

Danske Regioners formandskab ved generalforsamlingen 2021
FAktuelt: Analyser fra Danske Regioner

Demografi er årsag til store udgifter for regionerne

Andelen af 80+-årige stiger, og det er én af årsagerne til, at sundhedsvæsenet får større udgifter.

 

Efter corona

Ekspertpanel om sundhed og trivsel efter corona

Hvad følger efter nedlukning, isolation og, i nogle perioder, mindre kontakt med læger og hospitaler? Læs mere om arbejdet i Danske Regioners ekspertpanel om sundhed og trivsel i Danmark efter corona.

Overenskomstforhandlinger

OK-21

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har forhandlet overenskomster og aftaler på vegne af landets 5 regioner. I alt er der forhandlet over 100 overenskomster og aftaler.

To sygeplejersker lægger vagtplan.
Økonomiforhandlinger 2022

Forhandling om regionernes økonomi 2022

Flere ældre, stigende medicinudgifter og nye, dyre behandlingstilbud presser ressourcerne i det danske sundhedsvæsen. Hvert år forhandler Danske Regioner og regeringen en aftale om regionernes økonomi for det kommende år.