AKTUELT

Nyheder

udd smiley NYHED.png

19 ud af 20 unge får plads på ønskegymnasiet

95 procent af unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres ønskegymnasium. - Jeg er glad for at se, at langt de fleste har fået opfyldt deres førstevalg, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Regionerne vil sikre kvaliteten i brystkræftundersøgelser i hele landet

Sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser for kvinder i tre regioner får regionerne i fællesskab til at handle. Arbejdet med ensretning af tolkningen af retningslinjerne er derfor sat i gang fredag.

Læs mere

Brug for behandlingsråd

Hvis patienterne fortsat skal have behandling i verdensklasse, er vi nødt til at turde bruge vores ressourcer klogt. I regionerne har vi allerede vist vejen, da vi nedsatte Medicinrådet. Nu er vi klar til at løfte ansvar på ny med et behandlingsråd, skriver formand og næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Grundvandet i Danmark er under pres

Flere end 1.200 vandværksboringer er forurenet af nedsivede pesticider. I halvdelen af tilfældene kan forureningen stamme fra tidligere gartnerier eller maskinstationer. Det viser en ny rapport fra Danske Regioner. "Vi skal tage indsatsen med at sikre rent drikkevand meget alvorligt", siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere
folkemødet 2019

Danske Regioner på Folkemødet

Danske Regioners Folkemøde-telt ved Allinge Røgeri er centrum for 20  debatter om forebyggelse og folkesundhed, om dilemmaer og udfordringer i sundhedsvæsenet, og ikke mindst om hvordan vi ønsker, at vores sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden. 

Danske Regioner er medsponsor af Folkemødet.

karin FM18 550.jpg

FAKTA om sundhedsvæsenet

Der er debat om, hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid.

Herunder kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten - du finder alle faktaark her.


Regionerne bygger nye sygehuse

Frem mod 2025 investeres 63 mia. kr. i 43 sygehusbyggerier over hele landet.

Klynger omkring akuthospitaler

Sundhedsklynger kan skabe større sammenhæng for borgeren - og de findes allerede.

Tilfredshed i alle patientgrupper

Igen i 2017 var der generelt tilfredshed på tværs af patientgrupper.

Solide resultater

Danskerne får mere sundhed for pengene, ventetiden er rekordlav og kvaliteten stiger.

EPJ -systemer understøtter gode patientforløb

Regionerne har samlet deres EPJ-systemer. Fra 2021 er antallet nede på to.

Lave udgifter til sundhed og administration

Danske sundhedsudgifter er lave ift. lande, vi normalt sammenligner os med.

Regionale forskelle

Regionerne har på konkrete områder formået at nedbringe den regionale variation.

De fælles patienter er få

Kun hver tiende patient er i kontakt med både hospitalet og kommunens sundhedssystem.

sundhedsreform

Sundhedsreformens konsekvenser for regional udvikling

Den sundhedsreform, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, har også betydning på områder, som er meget langt fra sundhedsvæsen og sygehuse. Regionerne løser i dag opgaver med kollektiv trafik, ungdomsuddannelser, jordforurening, råstoffer og kultur, og der er stor usikkerhed om hvordan - og med hvilken kvalitet - disse opgaver skal løses fremover.

arbejdskraft-sektionsforside_550a.png
trygt, nært og nemt

Regionerne er klar til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet

Under overskriften ’Trygt, nært, nemt’ erklærer regionerne sig klar til at løse den næste bølge af udfordringer i sundhedsvæsenet: Sammenhæng, tryghed og tilgængelighed.

hænderNYHED.png
demokrati

Regionerne har fokus på borgerinddragelse

Borgerne inddrages i dag både i beslutninger, der træffes i regionsrådet og på det enkelte hospital. Regionerne har over 850 store og små borgerinddragende initiativer alene på sundhedsområdet, og der arbejdes løbende på nye muligheder for tættere involvering af borgerne og øget patient- og pårørendeinddragelse.

borgerinddrag 550.png