Gå til indhold
Information om

Coronavirus/COVID-19

Regionerne har spillet – og spiller fortsat – en helt central rolle i håndteringen af COVID-19. Vi har samlet information om test, vaccination, værnemidler og seneste nyt fra regionerne her.

AKTUELT

Nyheder

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

Allerede nu begynder valget for en del af vælgerne: Fra i dag - tirsdag d. 5. oktober - er det nemlig muligt at brevstemme til kommunal- og regionalvalget d. 16. november. Valgforsker og professor Kasper Møller Hansen forudser, at andelen af brevstemmer stiger.

Læs mere

Danmark vil være førende i brug af sundhedsdata

Parterne på sundhedsdataområdet er blevet enige om en fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata. Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Det vil parterne nu løse.

Læs mere

Lidt flere kvinder vil være regionalpolitikere

I alt 487 kvinder stiller op til regionalvalget i de fem regioner d. 16. november. Det er 47 flere end ved sidste valg, og svarer til, at 36,0 procent af kandidaterne er kvinder ved det kommende valg. Ved sidste regionalvalg -i 2017- var andelen af kvindelige kandidater over fire procentpoint lavere, nemlig 31,7 procent, og ved valget i 2013 var kun 28,8 procent af de opstillede kvinder.

Læs mere

Ny overenskomstaftale på plads: Praktiserende speciallæger skal tættere på patienterne

RLTN og FAPS har forhandlet en ny overenskomstaftale for de praktiserende speciallæger på plads. Aftalen gælder for perioden 2022-26 og sikrer blandt andet et betydeligt økonomisk løft, bedre speciallægedækning i yderområder, øget tilgængelighed for patienterne og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Din stemme gør en forskel for din hverdag

Den 16. november er der kommunal- og regionalvalg. Et valg der handler om danskernes hverdag. KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet lancerer nu en storstilet kampagne, der skal styrke borgernes deltagelse i valget. Kampagnen bliver rullet ud sammen med kommuner, regioner, organisationer, sportsklubber, virksomheder og mange andre.

Læs mere
FAktuelt: Analyser fra Danske Regioner

Forurening fra pesticider truer større del af vores drikkevand

Der bliver fundet flere og flere pesticider og andre stoffer i det grundvand, vi skal bruge til drikkevand. Nogle af stofferne stammer fra brug på landbrugsarealer, andre fra punktkilder. Rent grundvand i fremtiden kræver indsats over for alle forureningskilder.

Efter corona

Ekspertpanel om sundhed og trivsel efter corona

Hvad følger efter nedlukning, isolation og, i nogle perioder, mindre kontakt med læger og hospitaler? Læs mere om arbejdet i Danske Regioners ekspertpanel om sundhed og trivsel i Danmark efter corona.

Beretning 2020

Regionerne i bevægelse

Samlet set, ser vi i Danske Regioner ind i fremtiden med stor fortrøstning og vilje til at tage et endnu større og bredere ansvar for et sammenhængende og velfungerende Danmark. Læs publikationen "Regionerne i bevægelse". 

 

Økonomi

Økonomiaftale for 2022 er på plads

Danske Regioner og regeringen har indgået aftale om regionernes økonomi for 2022. Med aftalen får regionerne 1,2 milliarder ekstra til at drive sundhedsvæsenet og 3,35 milliarder til investeringer i udstyr, IT og bygninger.

 

Danske Regioners formanskab Stephanie Lose og Ulla Astman og Finansminister Nicolai Wammen holder doorstep om økonomiaftalen for 2022.