AKTUELT

Nyheder

ÅRETS BORGERINDDRAGENDE INITIATIV 2019

Den Involverende Stuegang vinder pris for inddragelse af patienter og pårørende

Det blev Den Involverende Stuegang ved Neurocenteret på Rigshospitalet, der modtog prisen Årets Borgerinddragende Initiativ 2019 på Danske Regioners generalforsamling den 11. april. "Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt", siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

pris m lose NYHED.jpg

FAKTA om sundhedsvæsenet

Frem mod den aftale om sundhedsreform, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, har der været debat om, hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid.

Herunder kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten - du finder alle faktaark her.


Regionerne bygger nye sygehuse

Frem mod 2025 investeres 63 mia. kr. i 43 sygehusbyggerier over hele landet.

Klynger omkring akuthospitaler

Sundhedsklynger kan skabe større sammenhæng for borgeren - og de findes allerede.

Tilfredshed i alle patientgrupper

Igen i 2017 var der generelt tilfredshed på tværs af patientgrupper.

Solide resultater

Danskerne får mere sundhed for pengene, ventetiden er rekordlav og kvaliteten stiger.

EPJ -systemer understøtter gode patientforløb

Regionerne har samlet deres EPJ-systemer. Fra 2021 er antallet nede på to.

Lave udgifter til sundhed og administration

Danske sundhedsudgifter er lave ift. lande, vi normalt sammenligner os med.

Regionale forskelle

Regionerne har på konkrete områder formået at nedbringe den regionale variation.

De fælles patienter er få

Kun hver tiende patient er i kontakt med både hospitalet og kommunens sundhedssystem.

sundhedsreform

Sundhedsreformens konsekvenser for regional udvikling

Den sundhedsreform, som regeringen og Dansk Folkeparti nu har indgået aftale om, har også betydning på områder, som er meget langt fra sundhedsvæsen og sygehuse. Regionerne løser i dag opgaver med kollektiv trafik, ungdomsuddannelser, jordforurening, råstoffer og kultur, og der er stor usikkerhed om hvordan - og med hvilken kvalitet - disse opgaver skal løses fremover.

arbejdskraft-sektionsforside_550a.png
trygt, nært og nemt

Regionerne er klar til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet

Under overskriften ’Trygt, nært, nemt’ erklærer regionerne sig klar til at løse den næste bølge af udfordringer i sundhedsvæsenet: Sammenhæng, tryghed og tilgængelighed.

hænderNYHED.png
demokrati

Regionerne har fokus på borgerinddragelse

Borgerne inddrages i dag både i beslutninger, der træffes i regionsrådet og på det enkelte hospital. Regionerne har over 850 store og små borgerinddragende initiativer alene på sundhedsområdet, og der arbejdes løbende på nye muligheder for tættere involvering af borgerne og øget patient- og pårørendeinddragelse.

borgerinddrag 550.png