Gå til indhold
FAktuelt: Analyser fra Danske Regioner

Forurening fra pesticider truer større del af vores drikkevand

Der bliver fundet flere og flere pesticider og andre stoffer i det grundvand, vi skal bruge til drikkevand. Nogle af stofferne stammer fra brug på landbrugsarealer, andre fra punktkilder. Rent grundvand i fremtiden kræver indsats over for alle forureningskilder.

AKTUELT

Nyheder

Regionale budgetaftaler for 2022 på plads

De fem regionsråd har netop indgået budgetaftaler for 2022. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til pressede afdelinger på hospitalerne, medicin, fødeområdet og almen praksis. – Selvom aftalerne ikke kommer til at løse alle udfordringer, vil de være med til at sikre, at patienterne får en god og tryg behandling, og at medarbejderne bedre kan følge med i en travl hverdag, siger Stephanie Lose.

Læs mere

Den fjerde akutlægehelikopter har fundet sin blivende placering

Efter knap tre år på en midlertidige placering ved Aalborg Lufthavn har den fjerde akutlægehelikopter fundet plads på sin blivende base ved Saltum i Nordjylland. Fremover bliver det herfra, den sikrer hurtig hjælp til alvorligt syge eller tilskadekomne borgere, der befinder sig i områder med lang transporttid til et akuthospital.

Læs mere

Nationale mål: Flere områder udvikler sig positivt

Flere områder af sundhedsvæsenet har udviklet sig positivt. Det viser årets statusrapport for de nationale mål for sundhedsvæsenet. Blandt andet er hjertedødeligheden faldende, kræftoverlevelsen stiger og flere overlever hjertestop på hospitalerne. COVID-19 epidemien har dog betydning for mange af målepunkterne, og årets statusrapport skal ses i det lys.

Læs mere

Ungdomsuddannelser har brug for et stærkere samarbejde på tværs

Langt de fleste unge bruger nogle vigtige år på en ungdomsuddannelse og bliver både fagligt og personligt rustet til at starte på voksenlivet. Men sådan er det ikke for alle. Og ser man på udfordringerne på området, står det klart, at vi må tænke anderledes for at få flere med og for at sikre, at der også er uddannelser i hele landet fremover.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelserne er blevet fagligt styrket

Det faglige niveau på de to social- og sundhedsuddannelser er steget, og uddannelserne matcher i høj grad arbejdsmarkedets behov. Sådan lyder konklusionen i en ny evaluering af uddannelserne.

Læs mere
Efter corona

Ekspertpanel om sundhed og trivsel efter corona

Hvad følger efter nedlukning, isolation og, i nogle perioder, mindre kontakt med læger og hospitaler? Læs mere om arbejdet i Danske Regioners ekspertpanel om sundhed og trivsel i Danmark efter corona.

Beretning 2020

Regionerne i bevægelse

Samlet set, ser vi i Danske Regioner ind i fremtiden med stor fortrøstning og vilje til at tage et endnu større og bredere ansvar for et sammenhængende og velfungerende Danmark. Læs publikationen "Regionerne i bevægelse". 

 

Tilmeld dig

Nyhedsmails fra Danske Regioner

Vil du modtage seneste nyt fra Danske Regioner om sundhed, regional udvikling, uddannelse, miljø, kollektiv trafik og meget andet? Tilmeld dig vores nyhedsmails her.

Økonomi

Økonomiaftale for 2022 er på plads

Danske Regioner og regeringen har indgået aftale om regionernes økonomi for 2022. Med aftalen får regionerne 1,2 milliarder ekstra til at drive sundhedsvæsenet og 3,35 milliarder til investeringer i udstyr, IT og bygninger.

 

Danske Regioners formanskab Stephanie Lose og Ulla Astman og Finansminister Nicolai Wammen holder doorstep om økonomiaftalen for 2022.