AKTUELT

Nyheder

NYHED svær-nær jord.png

Miljøindsatsen har ikke brug for mere centralisering og mindre demokrati

Den første delaftale om sundhedsreformen vil flytte regionernes miljøindsats væk fra folkevalgte og ind til statslige embedsmænd i Miljøstyrelsen. ”Regeringen bør afsætte flere midler til indsatsen frem for at kaste miljøområdet ud i en langvarig centraliseringsøvelse, der koster tid og penge,” lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Færre ansøgere kan true udkantsgymnasierne

Antallet af unge, der søger ind på det almene gymnasium, er faldet med næsten 2 procent siden sidste år. Udviklingen afspejler de faldende ungdomsårgange og kan give mange unge længere i skole, hvis det lokale gymnasium lukker. Der er brug for et samlet regionalt ansvar for ungdomsuddannelserne, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Klimaområdet mangler en ansvarsbevidst ejer

Klimaområdet mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar. Et skridt i den rigtige retning er ifølge fem førende klimaeksperter helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol. God idé - det vil sikre en stærkere klimaindsats, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere

Tænk dig om – du bor ovenpå dit drikkevand

Regionerne i Danmark beskytter hver dag borgerne, grundvandet og miljøet mod risikoen fra jordforurening. Det er en stor og vigtig samfundsopgave, som vi gerne vil sætte fokus på Vandets Dag, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere

Fra Gedser til Skagen: Hospitaler har adgang til nødvendige oplysninger om patienterne

Det er en fair sag at arbejde for at afskaffe folkestyret i regionerne. Men argumentet om, at it-systemerne ikke kan tale sammen, er usagligt og faktuelt forkert, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman, formand og næstformand for Danske Regioner.

Læs mere
sundhedsreform

Sundhedsreform kan få konsekvenser for regional udvikling

Regeringen udspil til sundhedsreform har også betydning på områder, som er meget langt fra sundhedsvæsen og sygehuse. Regionerne løser i dag opgaver med kollektiv trafik, ungdomsuddannelser, jordforurening, råstoffer og kultur, og regeringens udspil efterlader stor usikkerhed om hvordan - og med hvilken kvalitet - disse opgaver skal løses fremover.

arbejdskraft-sektionsforside_550a.png
sundhedsreform

Spørgsmål og svar om sundhedsreform

Vi har samlet svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål i debatten om regeringens udspil til sundhedsreform, så du kan blive klogere på udspillet og dets mulige konsekvenser.

q&a lup NYHED.png

FAKTA om sundhedsvæsenet

Der er debat om, hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid.

Herunder kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten - du finder alle faktaark her.


Norge SOM FORBILLEDE?

Kritik af norsk sundhedsreform: Sundhedsvæsen er markedsstyret, udemokratisk og bureaukratisk

Klynger omkring akuthospitaler

Sundhedsklynger kan skabe større sammenhæng for borgeren - og de findes allerede.

Tilfredshed i alle patientgrupper

Igen i 2017 var der generelt tilfredshed på tværs af patientgrupper.

Solide resultater

Danskerne får mere sundhed for pengene, ventetiden er rekordlav og kvaliteten stiger.

EPJ -systemer understøtter gode patientforløb

Regionerne har samlet deres EPJ-systemer. Fra 2021 er antallet nede på to.

Lave udgifter til sundhed og administration

Danske sundhedsudgifter er lave ift. lande, vi normalt sammenligner os med.

Regionale forskelle

Regionerne har på konkrete områder formået at nedbringe den regionale variation.

De fælles patienter er få

Kun hver tiende patient er i kontakt med både hospitalet og kommunens sundhedssystem.

sundhedsreform

Hvad mener eksperter og organisationer?

Der er rejst en debat om hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet og om regionernes fremtid. Repræsentanter for læger, sygeplejersker og andre medarbejdere i sundhedsvæsenet har ligesom sundhedsøkonomer og andre eksperter blandet sig i debatten - læs deres kommentarer her.

EKSPERTFRISE 550 feb19.png
trygt, nært og nemt

Regionerne er klar til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet

Under overskriften ’Trygt, nært, nemt’ erklærer regionerne sig klar til at løse den næste bølge af udfordringer i sundhedsvæsenet: Sammenhæng, tryghed og tilgængelighed.

hænderNYHED.png
danske regioner mener

De folkevalgte regionsrådspolitikere sikrer, at det er patienternes behov, der tæller. Med Løkkes plan bliver det i højere grad embedsmandsstyre og bestyrelsesstyre, der kommer til at diktere virkeligheden for borgerne, og det vil jeg gerne advare mod. Jeg tror på folkestyret.

Formand Stephanie Loses reaktion på regeringens udspil til sundhedsreform 

sundhedsreform?

Pas nu på det højt specialiserede socialområde

Børn og unge med hjerneskade og voksne med fysiske handicap er nogle af dem, der risikerer dårligere hjælp som konsekvens af regeringens udspil til sundhedsreform. Skal det ud til kommunerne, kan det svække kvaliteten af tilbuddene til borgerne, advarer Sophie Hæstorp Andersen, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.