AKTUELT

Nyheder

drikkevand NYHED.png

Grundvandet i Danmark er under pres

Flere end 1.200 vandværksboringer er forurenet af nedsivede pesticider. I halvdelen af tilfældene kan forureningen stamme fra tidligere gartnerier eller maskinstationer. Det viser en ny rapport fra Danske Regioner. "Vi skal tage indsatsen med at sikre rent drikkevand meget alvorligt", siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere

Dansk behandlingsråd bør placeres i regionerne

En ny kortlægning fra VIVE viser, at et dansk behandlingsråd med fordel kan organiseres, så rådets anbefalinger let kan blive taget i brug i sundhedsvæsenet. Danske Regioner vil derfor præsentere forslag til en model for et behandlingsråd, hvor regionerne har ansvaret. "Vi har allerede vist vejen med Medicinrådet og er klar til at løfte opgaven på ny", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Medicinrådet er evalueret: Rådet fungerer

Godt to år efter oprettelsen af Medicinrådet foreligger der nu en evaluering foretaget af det eksterne analysefirma, Oxford Research. Konklusionen er, at Medicinrådet fungerer efter hensigten, men evalueringen peger også på en række områder med forbedringspotentiale. Danske Regioner vil derfor f.eks. overveje nye sagsbehandlingsfrister og en anden model til at vurdere lægemidlers effekt.

Læs mere

Gode intentioner, men fejl i forløb

Der har i Dagbladet Politiken været rejst kritik af, at en rapport om psykiatriske patienter ikke er blevet offentliggjort. Danske Regioners administrerende direktør Adam Wolf gør rede for forløbet.

Læs mere

Flere patienter bliver behandlet i psykiatrien

Antallet af mennesker, der blev behandlet i psykiatrien stiger fortsat. - Det er godt, vi kan hjælpe flere, men vi kan også se, at psykiatrien er under pres, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere
gf19

Alt om Danske Regioners generalforsamling 2019

På vores GF19-site kan du samle op på alt det, der skete på Danske Regioners generalforsamling 2019. Du kan blandt andet se taler fra formand Stephanie Lose og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbbøll-Bille, hente politiske udspil, der blev lanceret på dagen og meget mere.

formandstale m kant NYHED.jpg

FAKTA om sundhedsvæsenet

Der er debat om, hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid.

Herunder kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten - du finder alle faktaark her.


Regionerne bygger nye sygehuse

Frem mod 2025 investeres 63 mia. kr. i 43 sygehusbyggerier over hele landet.

Klynger omkring akuthospitaler

Sundhedsklynger kan skabe større sammenhæng for borgeren - og de findes allerede.

Tilfredshed i alle patientgrupper

Igen i 2017 var der generelt tilfredshed på tværs af patientgrupper.

Solide resultater

Danskerne får mere sundhed for pengene, ventetiden er rekordlav og kvaliteten stiger.

EPJ -systemer understøtter gode patientforløb

Regionerne har samlet deres EPJ-systemer. Fra 2021 er antallet nede på to.

Lave udgifter til sundhed og administration

Danske sundhedsudgifter er lave ift. lande, vi normalt sammenligner os med.

Regionale forskelle

Regionerne har på konkrete områder formået at nedbringe den regionale variation.

De fælles patienter er få

Kun hver tiende patient er i kontakt med både hospitalet og kommunens sundhedssystem.

sundhedsreform

Sundhedsreformens konsekvenser for regional udvikling

Den sundhedsreform, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, har også betydning på områder, som er meget langt fra sundhedsvæsen og sygehuse. Regionerne løser i dag opgaver med kollektiv trafik, ungdomsuddannelser, jordforurening, råstoffer og kultur, og der er stor usikkerhed om hvordan - og med hvilken kvalitet - disse opgaver skal løses fremover.

arbejdskraft-sektionsforside_550a.png
trygt, nært og nemt

Regionerne er klar til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet

Under overskriften ’Trygt, nært, nemt’ erklærer regionerne sig klar til at løse den næste bølge af udfordringer i sundhedsvæsenet: Sammenhæng, tryghed og tilgængelighed.

hænderNYHED.png
demokrati

Regionerne har fokus på borgerinddragelse

Borgerne inddrages i dag både i beslutninger, der træffes i regionsrådet og på det enkelte hospital. Regionerne har over 850 store og små borgerinddragende initiativer alene på sundhedsområdet, og der arbejdes løbende på nye muligheder for tættere involvering af borgerne og øget patient- og pårørendeinddragelse.

borgerinddrag 550.png