AKTUELT

Nyheder

flere ansatte NYHED.png

Regionerne er enige med regeringen i behovet for flere hænder i sundhedsvæsenet

Danske Regioner ser positivt på regeringens ambition om at sikre mere personale til vores sundhedsvæsen. På de fleste områder er regionerne allerede i gang, og en af de store udfordringer er at få nok praktiserende læger uden for de store byer.

Læs mere

FAKTA om sundhedsvæsenet

Der er for tiden debat om, hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid.

Herunder kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten - du finder alle faktaark her.


SKOTLAND SOM FORBILLEDE?

Skotsk sundhedsreform med klynger har ikke været en succes hos patienterne.

Klynger omkring akuthospitaler

Sundhedsklynger kan skabe større sammenhæng for borgeren - og de findes allerede.

Tilfredshed i alle patientgrupper

Igen i 2017 var der generelt tilfredshed på tværs af patientgrupper.

Solide resultater

Danskerne får mere sundhed for pengene, ventetiden er rekordlav og kvaliteten stiger.

EPJ -systemer understøtter gode patientforløb

Regionerne har samlet deres EPJ-systemer. Fra 2021 er antallet nede på to.

Lave udgifter til sundhed og administration

Danske sundhedsudgifter er lave ift. lande, vi normalt sammenligner os med.

Regionale forskelle

Regionerne har på konkrete områder formået at nedbringe den regionale variation.

De fælles patienter er få

Kun hver tiende patient er i kontakt med både hospitalet og kommunens sundhedssystem.

debat om sundhedsvæsenet

Hvad mener eksperter og organisationer?

Der er rejst en debat om hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid. Repræsentanter for patienter, læger, sygeplejersker har ligesom andre eksperter blandet sig i debatten - læs deres kommentarer her.

kjellberg-og-co-frise-550§.png
trygt, nært og nemt

Regionerne er klar til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet

Under overskriften ’Trygt, nært, nemt’ erklærer regionerne sig klar til at løse den næste bølge af udfordringer i sundhedsvæsenet: Sammenhæng, tryghed og tilgængelighed.

hænderNYHED.png
danske regioner mener

De folkevalgte regionsrådspolitikere sikrer, at det er patienternes behov, der tæller. Med Løkkes plan bliver det i højere grad embedsmandsstyre og bestyrelsesstyre, der kommer til at diktere virkeligheden for borgerne, og det vil jeg gerne advare mod. Jeg tror på folkestyret.

Formand Stephanie Loses reaktion på regeringens udspil til sundhedsreform 

sundhedsvæsen

Stor tilfredshed hos akutte patienter

Tre ud af fire patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker var i 2018 "i høj grad" eller "i meget høj grad" tilfredse med deres besøg. Det viser en ny undersøgelse. Samtidig skal et nyt udspil gøre noget ved ventetiden for de akutte patienter, siger næstformand for Danske Regioner Ulla Astman.