Gå til indhold
Økonomiaftale

Stram økonomiaftale for 2023 på plads

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen om regionernes økonomi for 2023. Det blev en meget stram aftale, som kun akkurat sikrer dækning af de stigende udgifter i sundhedsvæsnet som følge af den demografiske udvikling.

AKTUELT

Nyheder

Akutlægehelikoptere afgørende for hjertepatienter

Patienter, der er genoplivet efter hjertestop, og patienter med hjerneblødninger eller blodpropper i hjertet eller hjernen skal hurtigt på hospitalet. Derfor spiller akutlægehelikopterne især en afgørende rolle for dem, der bor langt væk fra et hospital, der kan hjælpe dem. En ny opgørelse viser, at det fortsat er netop disse patienter, der ofte flyves med.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

DH og Danske Regioner: Regionerne skal have et større ansvar for handicapområdet

Det sker alt for ofte, at borgere med udfordringer, der kræver højt specialiseret hjælp, bliver henvist til genoptræning på et af kommunens plejecentre. Danske Handicaporganisationer og Danske Regioner opfordrer til mere ambition på borgernes vegne.

Læs mere

Rapport fra Taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem

I december 2021 nedsatte regeringen sammen med Danske Regioner Taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem. Målet er, at alle borgere skal føle sig trygge ved, at de hurtig får den hjælp, som de har brug for, når de ringer 112.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere
FAktuelt: Analyser fra Danske Regioner

Hospitaler har stort behov for modernisering og nyt udstyr

Ikke alle hospitaler er nye som i fx i Gødstrup. De gamle hospitaler udgør 80 procent af hospitalsbygningerne, og flere af dem har brug for modernisering. Regionerne har derfor brug for milliarder til anlæg.

 

 

 

Danske Regioners

Formandskab og udvalgsformænd

Danske Regioners bestyrelse 2022-2026 har fordelt posterne til formandskab og udvalg. Se fordelingen og liste med de 17 bestyrelsesmedlemmer her.

Danske Regioners bestyrelsen. Foto: Thomas Søndergaard.
Klima

Syv anbefalinger til en national klimatilpasningsplan

Vand kender ikke til administrative grænser. Derfor skal
klimatilpasning løses i fællesskab og med fokus på helheder. Læs Danske Regioners syv anbefalinger til en national klimatilpasningsplan.

Illustration der viser at vandet kommer.
Generalforsamling 2022

Danske Regioners beretning

2021 har været et spændende og begivenhedsrigt år med masser af samarbejde og fælles tiltag – både på tværs af regionerne og sammen med afgørende samarbejdspartnere.

Information om

Coronavirus/COVID-19

Regionerne har spillet en helt central rolle i håndteringen af COVID-19. Vi har samlet information om test, vaccination, værnemidler og seneste nyt fra regionerne her.