Gå til indhold
Fotos

Se fotos fra Regionernes Politiske Topmøde

Formandens tale

Læs formand Anders Kühnaus tale

Program

Se program og dagsorden

Udspil

Find nye udspil og publikationer i forbindelse med topmødet

TOP24-nyheder

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Landets største fødeafdeling sparer klimaet for hundredevis tons CO2

Når kvinder føder på Hvidovre Hospital, er de også med i en klimasucces. Hospitalet opsamler og destruerer nemlig over 50% af den lattergas, der bruges ved fødslerne. Dermed spares klimaet for 447 tons C02 om året. Danske Regioner ser et stort reduktions-potentiale, hvis alle fødeafdelinger i landet kan gøre det samme.

Læs mere

Anders Kühnau i formandstalen: Høj kvalitet og sammenhæng med et samlet sundhedsvæsen

Det er tid til at samle ansvaret for patienten og sundheden i én myndighed, ét budget og under én lovgivning. Det kan sikre patienterne en bedre sammenhæng og høj kvalitet. Anders Kühnau åbner Regionernes Politiske Topmøde 2024 med opfordring til at samle sundhedssektoren og styrke det nære.

Læs mere

Danske Regioner: Flere skal have mulighed for at dø i trygge omgivelser derhjemme

Uhelbredeligt syge og døende skal have bedre muligheder for at dø i trygge omgivelser i deres eget hjem omgivet af deres nære. Derfor foreslår Danske Regioner, at de palliative kompetencer løftes og adgangen til lindrende pleje og behandling i det nære sundhedsvæsen styrkes.

Læs mere