Gå til indhold
GF19

Program

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Punkt 1. Velkomst og valg af dirigent

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Punkt 2. Formandens tale
Ved Stephanie Lose

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Ved økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

De politiske gruppemøder afholdes på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Busafgang fra Centralværkstedets hovedindgang i Smedien.

Kom på spændende besøg i det regionale sundhedsvæsen:

  • Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
  • Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Aarhus Universitetshospital Psykiatri

Kl. 12.30-13.30: Gæsteturene afsluttes med frokost i Smedien.

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Punkt 3. Regnskab og kontingent

a. Regnskab 2018
b. Kontingent 2019

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for Danske Regioner pris- og lønfremskrives med 1,7 % fra 23,50 kr. til 23,90 kr. pr. indbygger i regionerne pr. 1. januar 2019.

Punkt 4. Debat om formandens tale samt Beretning 2018

Punkt 5. Indkomne forslag

Punkt 6. Næste møde


Punkt 7. Eventuelt

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Danske Regioner uddeler for fjerde gang prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ. En pris, hvor alle regioner kan nominere spændende initiativer.

I år vil prisen blive uddelt til et initiativ, der særligt fokuserer på at inddrage pårørende. For mange patienter er de pårørende en vigtig ressource og støtte i deres behandling og pleje. Dét er især fem initiativer rundt omkring i Danmark særligt gode til, og derfor er de nu nomineret til prisen.

Vinderen bliver kåret på Danske Regioners generalforsamling, hvor prisen overrækkes sammen med 10.000 kr. Præmien skal vinderen bruge på at forbedre de fysiske rammer for patienterne på afdelingen.

Læs mere om de fem nominerede initiativer her:

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Kom med ind i et fremtidslaboratorie, hvor vi undersøger sundhed anno 2050.

Dansk Design Center har i samarbejde med bl.a. 100 eksperter fra sundhedsområdet udviklet fire fremtidsscenarier, som gør fremtiden nærværende og håndgribelig. Det giver chancen for noget, der er vigtigere end at forudsige fremtiden: At skabe den.

Laboratoriet giver os mulighed for at tænke radikalt anderledes omkring sundhedsvæsenet i 2050.

Vicedirektør Sune Knudsen, Dansk Design Center, vil lede os igennem fremtidsscenarierne.

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C